• Homepage
  • >
  • E
  • >
  • elvis costello – no hiding place

Artist elvis costello - Låttitel no hiding place

Text och översättning: elvis costello - no hiding place. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av elvis costello! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i elvis costello och se vilka fler låtar vi har av elvis costello i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

In the not very distant future
When everything will be free
There won't be any cute secrets
Let alone any novelty
You can say anything you want to
In your fetching cloak of anonymity
Are you feeling out of breath now?
In your desperate pursuit of, infamy
Two lovers rocking up and down
In an elevator
15 minutes later
They'll make a killing in the market
They knew how to work it
On that close circuit
My, my, it's a terrible disgrace
You'll find these days that there's
No hiding place
How proud you are
You have the knack
You're howling in a vacuum
Whatever I said about you
I didn't say it behind your back
I paid for my immortal sins
I know the enemy within you
As it seems these days
There is no hiding place
Next time someone wants to hurt you
Or set alight your effigy
Don't call on me to help you out
Don't come crying to me sympathy
You stay there with your daubs and scratches
While I summon up the red machine
I'll be handing someone matches
And carrying a can of kerosene
Walk up to me
And say what you said
See how brave you are
When I'm about this far away
You sit in judgment and bitch
Well, baby that's rich
You're nothing but a snitch
Na, na, na ,na, na , na, na
Na, na, na ,na, na , na, na
Na, na, na ,na, na , na, na
My, my, it's a terrible disgrace (Repeat 3X)
You'll find these days that there's
No hiding place

Översättning

I en inte särskilt avlägsen framtid
När allt kommer att vara gratis
Det kommer inte att finnas några söta hemligheter
För att inte tala om någon nyhet
Du kan säga vad du vill
I din hämtande mantel av anonymitet
Känner du andfådd nu?
I din desperata strävan efter infamy
Två älskare som gungar upp och ner
I en hiss
15 minuter senare
De dödar på marknaden
De visste hur de skulle fungera
På den nära kretsen
Min, min, det är en hemsk skam
Du hittar dessa dagar att det finns
Inget gömställe
Hur stolt du är
Du har förmågan
Du ylar i ett vakuum
Vad jag än sa om dig
Jag sa det inte bakom din rygg
Jag betalade för mina odödliga synder
Jag känner fienden inom dig
Som det verkar idag
Det finns inget gömställe
Nästa gång någon vill skada dig
Eller tänd din tändning
Ring inte på mig för att hjälpa dig
Kom inte gråtande till mig sympati
Du stannar där med dina smuts och repor
Medan jag kallar upp den röda maskinen
Jag ger någon tändstickor
Och bär en burk fotogen
Gå fram till mig
Och säg vad du sa
Se hur modig du är
När jag är så långt borta
Du sitter i dom och tik
Tja, älskling som är rik
Du är inget annat än en snitch
Na, na, na, na, na, na, na
Na, na, na, na, na, na, na
Na, na, na, na, na, na, na
Min, min, det är en hemsk skam (Upprepa 3X)
Du hittar dessa dagar att det finns
Inget gömställe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *