• Homepage
  • >
  • E
  • >
  • elvis costello – mouth almighty

Artist elvis costello - Låttitel mouth almighty

Text och översättning: elvis costello - mouth almighty. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av elvis costello! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i elvis costello och se vilka fler låtar vi har av elvis costello i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

This town belongs to you and your tricks of confidence
All the pavements for miles around are littered with your footprints
Now every girl I get close to seems to be wearing your perfume
And the clock strikes the letters of your name
Both midnight and noon
But I used to shoot my mouth off
'Till you`d had enough of me
Once or twice nightly
I know I've got my faults
And among them I can't control my tongue
But if you didn't believe me
Why did you have to leave me
With my mouth almighty
Mouth almighty that`s what 've got
Mouth almighty telling you what`s what
Mouth almighty
I wish I`d never opened my mouth almighty
So I threw away the rose and held onto the thorn
Crawling round with my crooner cuff links and my calling card cologne
But the realization of being replaced starts to tell tales across my face
Without a soul to talk to or a hair out of place

Översättning

Denna stad tillhör dig och dina tricks av förtroende
Alla trottoarer i miles runt är fyllda med dina fotavtryck
Nu verkar varje tjej jag kommer nära ha på dig din parfym
Och klockan slår bokstäverna i ditt namn
Både midnatt och middagstid
Men jag brukade skjuta av mig munnen
'Till du hade fått nog av mig
En eller två gånger varje natt
Jag vet att jag har mina fel
Och bland dem kan jag inte kontrollera min tunga
Men om du inte trodde på mig
Varför var du tvungen att lämna mig
Med allsmäktig mun
Mun allsmäktig, det är vad som har fått
Mun allsmäktig som berättar vad som är vad
Mun allsmäktig
Jag önskar att jag aldrig skulle öppna min mun allsmäktig
Så jag kastade bort rosen och höll på taggen
Krypande runt med mina crooner manschettknappar och mitt telefonkortköln
Men insikten om att ersättas börjar berätta historier över hela mitt ansikte
Utan en själ att prata med eller ett hår på sin plats

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *