• Homepage
  • >
  • E
  • >
  • elvis costello – living in paradise

Artist elvis costello - Låttitel living in paradise

Text och översättning: elvis costello - living in paradise. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av elvis costello! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i elvis costello och se vilka fler låtar vi har av elvis costello i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I don't like those other guys looking at your curves
I don't like you walking 'round with physical jerks
Everything they say and do is getting on my nerves
Soon they will be lucky to be picking up the perks
'Cause when they pull the shutters down and throw up in the dark
They'll find that all the dogs outside bite much worse than they bark
Here we are living in paradise (paradise), living in luxury
Oh, the thrill is here but it won't last long, you better
Have your fun before it moves along
And you're already looking for another fool like me
I call you Betty Felon 'cause you are a pretty villain
And I think that I should tell them that you'd make a pretty killing
'Cause meanwhile up in heaven they are waiting at the gate
Saying, "We always knew you'd make it, didn't think you'd come this late"
And now it's much too dangerous to stop what you've begun
When everyone in paradise carries a gun
Here we are living in paradise (paradise), living in luxury
Oh, the thrill is here but it won't last long, you better
Have your fun before it moves along
And you're already looking for another fool like me
Later in the evening when arrangements are made
I'll be at the keyhole outside your bedroom door
'Cause I'm the first to know whenever the plans are laid
That never go further than floor to floor
You think that I don't know the boy that you're touching
But I'll be at the video and I will be watching
Here we are living in paradise (paradise)
Here we are living in paradise (paradise)
Here we are living in paradise (paradise)
Here we are living in paradise (paradise), living in luxury
Oh, the thrill is here but it won't last long, you better
Have your fun before it moves along
And you're already looking for another fool like me
And you're already looking for another fool like me
And you're already looking for another fool like me
And you're already looking for another fool like me
And you're already looking for another fool like me

Översättning

Jag gillar inte de andra killarna som tittar på dina kurvor
Jag gillar inte att du går runt med fysiska ryck
Allt de säger och gör blir på mina nerver
Snart kommer de att ha tur att plocka upp förmånerna
Orsak när de drar ned fönsterluckorna och kastar upp i mörkret
De kommer att upptäcka att alla hundar utanför biter mycket värre än de skäller
Här lever vi i paradis (paradis), lever i lyx
Spänningen är här men den kommer inte att hålla länge, du bättre
Ha det kul innan det går vidare
Och du letar redan efter en annan dår som jag
Jag kallar dig Betty Felon för att du är en vacker skurk
Och jag tror att jag borde säga till dem att du skulle göra ett ganska dödande
För under tiden uppe i himlen väntar de vid porten
Att säga, "Vi har alltid visst att du klarar det, trodde inte att du skulle komma så sent"
Och nu är det alldeles för farligt att stoppa det du har börjat
När alla i paradiset bär en pistol
Här lever vi i paradis (paradis), lever i lyx
Spänningen är här men den kommer inte att hålla länge, du bättre
Ha det kul innan det går vidare
Och du letar redan efter en annan dår som jag
Senare på kvällen när arrangemang görs
Jag är vid nyckelhålet utanför din sovrumsdörr
Jag är den första som vet när planerna läggs
Det går aldrig längre än golv till golv
Du tror att jag inte känner pojken du rör vid
Men jag kommer till videon och jag kommer att titta på det
Här lever vi i paradiset (paradiset)
Här lever vi i paradiset (paradiset)
Här lever vi i paradiset (paradiset)
Här lever vi i paradis (paradis), lever i lyx
Spänningen är här men den kommer inte att hålla länge, bättre
Ha det kul innan det går vidare
Och du letar redan efter en annan dår som jag
Och du letar redan efter en annan dår som jag
Och du letar redan efter en annan dår som jag
Och du letar redan efter en annan dår som jag
Och du letar redan efter en annan dår som jag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *