• Homepage
  • >
  • E
  • >
  • elvis costello – international echo

Artist elvis costello - Låttitel international echo

Text och översättning: elvis costello - international echo. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av elvis costello! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i elvis costello och se vilka fler låtar vi har av elvis costello i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

The streets were deserted and the house was dark
Down in the basement there was the faintest spark
Three boys hoping to make their mark
International echo
They said it was nothing but a worthless toy
Sign right here and you can be employed
Woke up startled in the state of joy
International echo
The roof is shaking and the house is ablaze
I've been wide-awake for days
I thought I heard a signal breaking through
And at this distance that is hard to do
Could be seven inches
Could be twelve
Drop the needle on it and let it revolve
I felt a pulse and a drum tattoo
I was just thinking about you
Send out a message and it's sure to rebound
What's that I hear?
What is that sound?
Seems to be coming from under the ground
International echo
It can't be repeated
It can't be resisted
It went out straight and it came back twisted
If you didn't see it then, then you probably missed it
International echo
Must be something in the atmosphere
Let me be your volunteer
I thought I heard a signal coming through
In a language that I never knew
Give me seven inches
Give me twelve
Drop the needle on it and let it revolve
I felt a pulse and a drum tattoo
Even though it was taboo
Solo!
They paid me money for playing pretend
And they said this must be the end
I was just following the popular trend
International echo
Beer from the bottle and wine from the grape
Stood up straight, got bent out of shape
Now I'm just looking for some way to escape
International echo
Everything I said just seems automatic
Radio plays nothing but static
I think that I'm about to flip my lid
My waitress said that she might be my kid
Give me seven inches
Give me twelve
Drop the needle on it and let it revolve
Did you hear me calling you?
'Cos hear I go
International echo
Echo
Solo!
The streets were deserted
The house was dark
Down in the basement there was the faintest spark
Three boys hoping to make their mark
International echo

Översättning

Gatorna var öde och huset var mörkt
Nere i källaren fanns den svagaste gnistan
Tre pojkar som hoppas kunna sätta sitt prägel
Internationellt eko
De sa att det bara var en värdelös leksak
Signera här och du kan vara anställd
Vaknade uppskrämd i glädjestillstånd
Internationellt eko
Taket skakar och huset lyser
Jag har varit vaken i flera dagar
Jag trodde att jag hörde en signal som slog igenom
Och på detta avstånd är det svårt att göra
Kan vara sju tum
Kan vara tolv
Släpp nålen på den och låt den rotera
Jag kände en puls och en trumtatuering
Jag tänkte nyss på dig
Skicka ut ett meddelande så kommer det säkert att komma tillbaka
Vad hör jag?
Vad är det för ljud?
Verkar komma från under jorden
Internationellt eko
Det kan inte upprepas
Det kan inte motstås
Den gick rakt ut och den kom vriden tillbaka
Om du inte såg det då, missade du förmodligen det
Internationellt eko
Måste vara något i atmosfären
Låt mig vara din volontär
Jag trodde att jag hörde en signal som kom igenom
På ett språk som jag aldrig kände
Ge mig sju tum
Ge mig tolv
Släpp nålen på den och låt den rotera
Jag kände en puls och en trumtatuering
Även om det var tabu
Solo!
De betalade pengar för att jag spelade låtsas
Och de sa att detta måste vara slutet
Jag följde just den populära trenden
Internationellt eko
Öl från flaskan och vin från druvan
Stod rakt upp, blev böjd ur form
Nu letar jag bara efter något sätt att fly
Internationellt eko
Allt jag sa verkar bara automatiskt
Radio spelar bara statiskt
Jag tror att jag ska vända på locket
Min servitris sa att hon kan vara mitt barn
Ge mig sju tum
Ge mig tolv
Släpp nålen på den och låt den rotera
Hörde du mig kalla dig?
'För jag hör att jag går
Internationellt eko
Eko
Solo!
Gatorna var öde
Huset var mörkt
Nere i källaren fanns den svagaste gnistan
Tre pojkar som hoppas kunna sätta sitt prägel
Internationellt eko

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *