• Homepage
  • >
  • E
  • >
  • elvis costello – i can t stand up for falling down

Artist elvis costello - Låttitel i can t stand up for falling down

Text och översättning: elvis costello - i can t stand up for falling down. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av elvis costello! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i elvis costello och se vilka fler låtar vi har av elvis costello i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I'm the living result
I'm a man who's been hurt a little too much
And I've tasted the bitterness of my own tears
Sadness is all my lonely heart can feel
I can't stand up for falling down
I can't stand up for falling down
Simple though love is
Still it confused me
Why I'm not loved the way I should be
Now I've lived with heartaches
And I've roomed with fear
I've dealt with despair
And I've wrestled with tears
I can't stand up for falling down
I can't stand up for falling down
The vow that we made
You broke it in two
But that don't stop me from loving you
I can't stand up for falling down
I can't stand up for falling down

Översättning

Jag är det levande resultatet
Jag är en man som har skadats lite för mycket
Och jag har smakat mina tårars bitterhet
Sorg är allt mitt ensamma hjärta kan känna
Jag kan inte stå upp för att falla ner
Jag kan inte stå upp för att falla ner
Enkelt men kärlek är
Fortfarande förvirrade det mig
Varför jag inte älskas som jag borde vara
Nu har jag levt med hjärtvärk
Och jag har rum med rädsla
Jag har hanterat förtvivlan
Och jag har kämpat med tårar
Jag kan inte stå upp för att falla ner
Jag kan inte stå upp för att falla ner
Löfte som vi gjorde
Du bröt den i två
Men det hindrar mig inte från att älska dig
Jag kan inte stå upp för att falla ner
Jag kan inte stå upp för att falla ner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *