• Homepage
  • >
  • E
  • >
  • elvis costello – god give me strength

Artist elvis costello - Låttitel god give me strength

Text och översättning: elvis costello - god give me strength. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av elvis costello! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i elvis costello och se vilka fler låtar vi har av elvis costello i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Now I have nothing, so God give me strength
'Cause I'm weak in her wake
And if I'm strong I might still break
And I don't have anything to share
That I won't throw away into the air
That song is sung out
This bell is rung out
She was the light that I'd bless
She took my last chance at happiness
So God give me strength
God give me strength
I can't hold onto her, God give me strength
When the phone doesn't ring
And I'm lost in imagining
Everything that kind of love is worth
As I tumble back down to the earth
That song is sung out
This bell is rung out
She was the light that I'd bless
She took my last chance at happiness
So God give me strength
God if she'd grant me her indulgence and decline
I might as well, wipe her from my memory
Fracture the spell, as she becomes my enemy
Maybe I was washed out like a lip-print on my shirt
See, I'm only human, I want her to hurt
I want her
I want her to hurt
Since I lost the power to pretend
That there could ever be a happy ending
That song is sung out
This bell is rung out
She was the light that I'd bless
She took my last chance at happiness
So God give me strength
God give me strength
Wipe her from my memory
I might as well
God give me strength
God give me strength
I might as well

Översättning

Nu har jag ingenting, så Gud ger mig styrka
För jag är svag i hennes kölvatten
Och om jag är stark kan jag fortfarande bryta
Och jag har inget att dela
Att jag inte slänger mig i luften
Den sången sjunger ut
Den här klockan ringde ut
Hon var det ljus som jag skulle välsigna
Hon tog min sista chans till lycka
Så Gud ge mig styrka
Gud ge mig styrka
Jag kan inte hålla fast vid henne, Gud ge mig styrka
När telefonen inte ringer
Och jag är förlorad i att föreställa mig
Allt den här typen av kärlek är värt
När jag tumlar tillbaka ner till jorden
Den sången sjunger ut
Den här klockan ringde ut
Hon var det ljus som jag skulle välsigna
Hon tog min sista chans till lycka
Så Gud ge mig styrka
Gud om hon skulle ge mig hennes överseende och nedgång
Jag kan lika gärna torka henne från mitt minne
Spricka förtrollningen när hon blir min fiende
Kanske tvättades jag ut som ett läpptryck på min skjorta
Se, jag är bara mänsklig, jag vill att hon ska skada
jag vill ha henne
Jag vill att hon ska göra ont
Eftersom jag förlorade makten att låtsas
Att det någonsin kan bli ett lyckligt slut
Den sången sjunger ut
Den här klockan ringde ut
Hon var det ljus som jag skulle välsigna
Hon tog min sista chans till lycka
Så Gud ge mig styrka
Gud ge mig styrka
Torka henne från mitt minne
jag kan lika gärna
Gud ge mig styrka
Gud ge mig styrka
jag kan lika gärna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *