• Homepage
  • >
  • E
  • >
  • elvis costello – expert rites

Artist elvis costello - Låttitel expert rites

Text och översättning: elvis costello - expert rites. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av elvis costello! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i elvis costello och se vilka fler låtar vi har av elvis costello i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I marvel at the wonder of it in our soulless age
Fast flow the tears upon the page
Don't be alarmed I am her friend
Will I be excused if I presume
It's more than disappointment that we share
You share the same sorry life, the families fight,
That unhappy blade you both invite
This romantic ideal has a lonely appeal
I once loved someone the way that you do
But I had to let her go
I live with my regret
Don't despair my would-be Juliet

Översättning

Jag förundras över det underbara i vår själlösa ålder
Tappar snabbt tårarna på sidan
Var inte orolig jag är hennes vän
Kommer jag att bli ursäktad om jag antar mig
Det är mer än besvikelse som vi delar
Du delar samma ledsna liv, familjerna slåss,
Det olyckliga bladet som ni båda bjuder in
Detta romantiska ideal har ett ensamt tilltal
Jag älskade en gång någon som du gör
Men jag var tvungen att släppa henne
Jag lever med min ånger
Förtvivla inte min blivande Julia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *