Artist elvis costello - Låttitel dust 2

Text och översättning: elvis costello - dust 2. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av elvis costello! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i elvis costello och se vilka fler låtar vi har av elvis costello i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

If dust could only talk
What would we hear it say?
Before it's brushed aside
Just as it's swept away
It's just the evidence
It's of no consequence
It's only flesh and bone
Why don't you leave it alone?
If dust could only speak
Caught in a falling beam
If dust could only cry
If dust could only scream
For it's the single witness that might testify
Could I spit out the truth?
Or would you rather just swallow a lie?
But dust is always caught behind a coat of paint
Beneath the marble fingernails of kings and saints
And in the theater curtain where they hang a drape
And in the ticket pocket where your hands escape
Before they start to wander
And they start to shrink
You rub your eye a little and appear to blink
And then she caught you staring
She knows just what you're thinking
What got into you was not a ghost as such
It was just dust
Here comes the juggernaut
Here come the poisoners
They choke the life and land
And rob the joy from us
Why do they taste of sugar
Oh, when they're made of money
Here come the lamb of God
And the butcher's boy, Sonny
Well I believe we just
Become a speck of dust
Well I believe we just
Become a speck of dust
Well I believe we just
Become a speck of dust

Översättning

Om damm bara kunde prata
Vad skulle vi höra det säga?
Innan den borstas åt sidan
Precis som det sopas bort
Det är bara beviset
Det har ingen betydelse
Det är bara kött och ben
Varför lämnar du det inte ensam?
Om damm bara kunde tala
Fångad i en fallande stråle
Om damm bara kunde gråta
Om damm bara kunde skrika
För det är det enda vittnet som kan vittna
Kan jag spotta sanningen?
Eller vill du hellre bara svälja en lögn?
Men damm fångas alltid bakom ett lager färg
Under marmor fingernaglar av kungar och helgon
Och i teaterridån där de hänger ett draperi
Och i biljettfickan där dina händer flyr
Innan de börjar vandra
Och de börjar krympa
Du gnuggar lite i ögat och verkar blinka
Och sedan fångade hon dig stirra
Hon vet precis vad du tänker
Det som kom in i dig var inte ett spöke som sådant
Det var bara damm
Här kommer juggernaut
Här kommer förgiftarna
De kväver livet och marken
Och beröva glädjen från oss
Varför smakar de av socker
Åh, när de är gjorda av pengar
Här kommer Guds lamm
Och slaktarens pojke, Sonny
Jag tror att vi bara
Bli en dammfläck
Jo, jag tror att vi bara
Bli en dammfläck
Jag tror att vi bara
Bli en dammfläck

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *