• Homepage
  • >
  • E
  • >
  • elvis costello – dr watson i presume

Artist elvis costello - Låttitel dr watson i presume

Text och översättning: elvis costello - dr watson i presume. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av elvis costello! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i elvis costello och se vilka fler låtar vi har av elvis costello i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I sat in a motel room with the doctor
Just before we were supposed to sing
He said regarding this guardian wing
This black and clipped misshapen thing
Hobbling on from claw to ring
Hung upside down and cawing
Pecking at carrion of the fallen
Battalion
Thawing
On frozen mooring
Blackbird in a crust no more
They fell down four and twenty
Bloodstained on the land of want and plenty
Now raven's standing at his shoulder
Stared with eyes of molten solder
Dripping on a lacquer box
Introducing the keys to locks
Seven talents there where hidden
Mysterious and some forbidden
Take the honey from the comb
Ravel thread around the loom
Dig the dirt up from the tomb
Dr. Watson, I presume
One will follow
Two unknown sorrow
Three for laughter
Four ever after
Five-foot flood the waters hit
Six feet deep, the eternal pit
Seven prayers and seven pleas
To eight imagined deities
Cat o' nine tails
Cat of nine lives
Brides turned into old wives tales
Your complexion colors then it pales
And into the sunset it sails
Soon these secrets will be scattered
Heaven knows what lies inside
It took a moment to discover
A lifetime to decide
Take the honey from the comb
Ravel thread around the loom
Dig the dirt up from the tomb
Dr. Watson, I presume

Översättning

Jag satt i ett motellrum med läkaren
Strax innan vi skulle sjunga
Han sa angående denna skyddsflygel
Denna svarta och klippta missformade sak
Hoppande från klo till ring
Hängde upp och ner och cawing
Pissa på fallet
Bataljon
Tina
På fryst förtöjning
Blackbird i en skorpa inte mer
De föll ner fyra och tjugo
Blodfärgat på landet av nöd och mycket
Nu står korpen vid hans axel
Stirrade med smälta löds ögon
Droppar på en lackbox
Vi presenterar nycklarna till lås
Sju talenter där var dolda
Mystiska och vissa förbjudna
Ta honungen från kammen
Ravel trådar runt vävstolen
Gräva upp smutsen från graven
Dr. Watson, antar jag
Man kommer att följa
Två okända sorg
Tre för skratt
Fyra efteråt
Fem-fots översvämning vattnet slog
Sex meter djup, den eviga gropen
Sju böner och sju grunder
Till åtta inbillade gudar
Cat o 'nio svansar
Katt med nio liv
Brudar förvandlades till historier om gamla fruar
Dina hudfärger då bleknar
Och in i solnedgången seglar den
Snart kommer dessa hemligheter att spridas
Himlen vet vad som ligger inuti
Det tog en stund att upptäcka
En livstid att bestämma
Ta honungen från kammen
Ravel trådar runt vävstolen
Gräva upp smutsen från graven
Dr. Watson, antar jag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *