• Homepage
  • >
  • E
  • >
  • elvis costello – dirty rotten shame

Artist elvis costello - Låttitel dirty rotten shame

Text och översättning: elvis costello - dirty rotten shame. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av elvis costello! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i elvis costello och se vilka fler låtar vi har av elvis costello i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I recall the good old days
But thankfully, they've gone
Now the ponies all are broken nags
That stumble as they groan
And throw the jockeys from their throne
When there are pitches left to dodge
And lions left to tame
But it's nothing but a dirty rotten shame
It's a dirty rotten shame
That when you're frivolous and strong
It isn't youth, it's fearlessness
That has been wasted on the young
The cruel are in the cradle
And the bishop's in the bag
It's nothing but a dirty rotten shame
Now I find life a millionaire
That brags for rags and jewels
A snarling pup is wild enough
But as his anger proves
He's left to sharpen useless tools
That tear and graze and finer phrase
But few are worth the name
It's nothing but a dirty rotten shame
It's a dirty rotten shame
And that is not an idle boast
When all your courage and your strength
Will leave you as you need it most
When there are lamps to dampen
And cauliflowers to flip
It's nothing but a dirty rotten shame

Översättning

Jag minns de gamla goda dagarna
Men tack och lov, de har gått
Nu är alla ponnyer trasiga
Det snubblar när de stönar
Och kasta jockeyarna från sin tron
När det finns platser kvar att undvika
Och lejon lämnade att tämja
Men det är inget annat än en smutsig ruttna skam
Det är en smutsig ruttna skam
Det när du är oseriös och stark
Det är inte ungdom, det är oräddhet
Det har gått till spillo för de unga
De grymma är i vaggan
Och biskopen är i påsen
Det är inget annat än en smutsig ruttna skam
Nu tycker jag att livet är miljonär
Det skryter för trasor och juveler
En morrande valp är tillräckligt vild
Men som hans ilska bevisar
Han är kvar för att vässa värdelösa verktyg
Den tår och bete och finare fras
Men få är värda namnet
Det är inget annat än en smutsig ruttna skam
Det är en smutsig ruttna skam
Och det är inte en ledig skryt
När allt ditt mod och din styrka
Lämna dig som du behöver det mest
När det finns lampor att dämpa
Och blomkål att vända
Det är inget annat än en smutsig ruttna skam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *