• Homepage
  • >
  • E
  • >
  • elvis costello – clowntime is over

Artist elvis costello - Låttitel clowntime is over

Text och översättning: elvis costello - clowntime is over. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av elvis costello! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i elvis costello och se vilka fler låtar vi har av elvis costello i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Tears on your blackmail
Written to ransom
A point of the fingernail
Says that he`s handsome
Clowntime is over
Time to take cover
While others just talk and talk
Somebody`s watching where the others don`t walk
Clowntime is over
A voice in the shadows
Says that his men know
He don`t step back as expected
He`s otherwise and unprotected
[Chorus]
Almost too good to be true
Who do you? why do you? what do you do?
While everybody`s hiding under covers
Who`s making lover`s lane safe again for lovers?

Översättning

Tårar på din utpressning
Skriven till lösen
En spets på nageln
Säger att han är snygg
Clowntime är över
Dags att ta skydd
Medan andra bara pratar och pratar
Någon tittar på var de andra inte går
Clowntime är över
En röst i skuggorna
Säger att hans män vet
Han går inte tillbaka som förväntat
Han är annars och oskyddad
[Kör]
Nästan för bra för att vara sant
Vem gör du? varför gör du? vad gör du?
Medan alla gömmer sig under skydd
Vem gör älskarens fil säkert igen för älskare?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *