• Homepage
  • >
  • E
  • >
  • elvis costello – clown strike

Artist elvis costello - Låttitel clown strike

Text och översättning: elvis costello - clown strike. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av elvis costello! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i elvis costello och se vilka fler låtar vi har av elvis costello i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

She`ll fix you with an iron cross
And cover you up with petals
And hang you up with some amber beads
And four or five precious metals
And in that black flamingo chair
You`ll sit among her trophies
And pray to be abandoned
Till you don`t know what hope is
[Chorus:]
But there`s one thing that I had to keep inside
Because I was shaking
Why don`t you get some pride
There was a clown strike
And the clowns threw down their tools
But you don`t have to play so hard
And I`m nobody`s fool
You don`t have to go so far
`Cause I love you as you are
The big top is deserted now
And the circus girl rehearses
She knows how to turn their heads
And not fall between two horses
But all that seems a simple step
If only I were able
To love you like I want to do
And not by some times table
[Chorus]
And it`s pandemonium
For the humble and the mighty
You don`t have to tumble for me
Even a clown knows when to strike
Tell me what you want of me
Or are you terrified of failure?
You put on a superstitious face
Behind all this paraphernalia
We`re not living in a masquerade
Where you only have three wishes
It isn't easy to see
In a lifetime of mistaken kisses
[Chorus]
In this pandemonium
For the humble and the mighty
You don`t have to tumble for me
Even a clown knows when to strike

Översättning

Hon fixar dig med ett järnkors
Och täck dig över med kronblad
Och häng upp dig med några bärnstensfärgade pärlor
Och fyra eller fem ädla metaller
Och i den svarta flamingostolen
Du kommer att sitta bland hennes troféer
Och be att bli övergiven
Tills du inte vet vad hopp är
[Kör:]
Men det finns en sak som jag var tvungen att hålla inne
För att jag skakade
Varför blir du inte stolt?
Det var en clownstrejk
Och clownerna kastade ner sina verktyg
Men du behöver inte spela så hårt
Och jag är ingen idiot
Du behöver inte gå så långt
För jag älskar dig som du är
Den stora toppen är öde nu
Och cirkusflickan övar
Hon vet hur man vänder på huvudet
Och inte falla mellan två hästar
Men allt detta verkar vara ett enkelt steg
Om jag bara kunde
Att älska dig som jag vill göra
Och inte enligt vissa tidtabeller
[Kör]
Och det är pandemonium
För ödmjuka och mäktiga
Du behöver inte tumla för mig
Även en clown vet när han ska slå
Berätta vad du vill ha av mig
Eller är du livrädd för misslyckande?
Du sätter på ett vidskepligt ansikte
Bakom allt detta tillbehör
Vi lever inte i en maskerad
Där du bara har tre önskningar
Det är inte lätt att se
Under en livstid av felaktiga kyssar
[Kör]
I detta pandemonium
För ödmjuka och mäktiga
Du behöver inte tumla för mig
Även en clown vet när han ska slå

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *