• Homepage
  • >
  • E
  • >
  • elvis costello – all these strangers

Artist elvis costello - Låttitel all these strangers

Text och översättning: elvis costello - all these strangers. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av elvis costello! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i elvis costello och se vilka fler låtar vi har av elvis costello i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

"Mistreat me darling and I might just disappear"
Upon freighter running dark out of Algiers
Put tiny grains in children's tears
While taking twenty five percent of all those flashbulbs and mementos
From the mechanized divisions rolling over your frontiers
I saw my baby talking to a man to day
Speaking softly in a confidential way
I saw her shadow pull his glove off
As a bluebird flew over
Life's is no pleasure
When you doubt the one you love
Who are all these strangers?
I never will, go back again
Go back into the past
The flood is rising fast
You can break a window and look down
Into a muddy glass
It's mirror or lens to burn
There was a deal done in Benghazi and Belgrade
Upon a scimitar or other crooked blade
Ransacks and loots, vacated suits
And a pistol points but never shoots,
Army sitting in a locomotive yard without their boots
Upstairs your man is painting rain out in the street
Imagines woman that he's destined still to meet
He's trying sidetrack, one to count on
Caught somewhere between a countess and a courtesan
And it's only love to feign and then it's gone
Who are all these strangers?
He's a privateer as dusk gets near
A brigand after dark, his victim lined with chalk
A corsair, filled with horsehair to the core
Dashed on eyes of adamantine, you despised his stripling whine
That little smudger and the mouthpiece that he's with
Using his claws just like a practiced fingersmith
I dreamed I took his digit prints
And then I sewed then on a villain's hands
Watched him ransom and demand
And then called the flatfoots in
I never will go back again
Go back into the past
The flood is rising fast
You can break the window and look down
Into the muddy glass
For it's a mirror or lens to burn
Who are all these strangers?
All these strangers
Sat upon a narrow bed
I thought about the things she said
All these strangers
How I wished the night would end
Tried to stop the days ahead
I'd carve her name down in the wood
Some small remembrance if I could

Översättning

"Misshandla mig älskling och jag kanske bara försvinner"
Vid fraktfartyg som kör mörkt ut ur Alger
Lägg små korn i barns tårar
Samtidigt som vi tog tjugofem procent av alla dessa glödlampor och minnesmärken
Från de mekaniserade divisionerna som rullar över dina gränser
Jag såg min bebis prata med en man i dag
Tala mjukt på ett konfidentiellt sätt
Jag såg hennes skugga dra bort hans handske
Som en blåfågel flög över
Livet är inget nöje
När du tvivlar på den du älskar
Vem är alla dessa främlingar?
Jag kommer aldrig, gå tillbaka igen
Gå tillbaka till det förflutna
Floden stiger snabbt
Du kan bryta ett fönster och titta ner
I ett lerigt glas
Det är spegel eller lins att bränna
Det gjordes en affär i Benghazi och Belgrad
På en scimitar eller annat krokigt blad
Ransacker och byten, lediga kostymer
Och en pistol pekar men skjuter aldrig,
Armé som sitter i en lokgård utan deras stövlar
På övervåningen målar din man regn ute på gatan
Föreställ dig kvinnan att han fortfarande är avsedd att träffas
Han försöker sidospår, en att räkna med
Fångad någonstans mellan en grevinna och en kurtisan
Och det är bara kärlek att lura och sedan är det borta
Vem är alla dessa främlingar?
Han är en privatperson när skymningen närmar sig
En brigand efter mörker, hans offer kantad med krita
En korsair fylld med hästhår till kärnan
Sträckt på adamantins ögon, föraktade du hans strippande gnälla
Det lilla smetet och munstycket som han är med
Med sina klor precis som en praktiserad fingersmed
Jag drömde att jag tog hans siffror
Och sedan sydde jag på skurkens händer
Såg honom lösen och efterfrågan
Och kallade sedan in plattfoten
Jag kommer aldrig tillbaka
Gå tillbaka till det förflutna
Floden stiger snabbt
Du kan bryta fönstret och titta ner
I det leriga glaset
För det är en spegel eller lins att bränna
Vem är alla dessa främlingar?
Alla dessa främlingar
Satt på en smal säng
Jag tänkte på de saker hon sa
Alla dessa främlingar
Hur jag önskade att natten skulle ta slut
Försökte stoppa de kommande dagarna
Jag skulle hugga ner hennes namn i skogen
Något litet minne om jag kunde

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *