Artist electro hippies - Låttitel mistake

Text och översättning: electro hippies - mistake. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av electro hippies! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i electro hippies och se vilka fler låtar vi har av electro hippies i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

....and God, seeing that wickedness of men was great on earth,
and that all the thought of their heart was bent upon
evil at all times, it repenteth him that he had made man on the Earth.

Översättning

.... och Gud, då han såg att ondskan hos människor var stor på jorden,
och att all tanke i deras hjärta var böjd
ondskan hela tiden, det ångrar honom att han har gjort människan på jorden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *