Artist electro hippies - Låttitel d i y

Text och översättning: electro hippies - d i y. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av electro hippies! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i electro hippies och se vilka fler låtar vi har av electro hippies i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Your brains have been washed and put to dry,
facade of sincerity, a badly disguised lie,
money stinks was the song and words are still said,
but with wide open wallets and brains full of lead.
We dont need the music business, its them that need us,
and leeches like you are bound to make a fuss,
if we try to undermine you capitalist plot,
doing it yourself is easy and better, if you rot.
D.I.Y not...

Översättning

Dina hjärnor har tvättats och torkats,
Fasad av uppriktighet, en dåligt förklädd lögn,
pengar stinker var låten och ord sägs fortfarande,
men med vidöppna plånböcker och hjärnor fulla av bly.
Vi behöver inte musikbranschen, det är dem som behöver oss,
och blodiglar som du är tvungna att göra uppståndelse,
om vi försöker undergräva din kapitalistiska plan,
att göra det själv är enkelt och bättre om du ruttnar.
D.I.Y inte ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *