Artist eldest 11 - Låttitel fumes

Text och översättning: eldest 11 - fumes. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av eldest 11! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i eldest 11 och se vilka fler låtar vi har av eldest 11 i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

My "Heart" is a way out from here.
Then she's wondering why I cut away, strip away everything inside.
I cut myself way too deep this time.
I cut myself way too deep inside!
Alleviating all pain and she's asking me why?
Why do I choose to pull away inside?
Everything's already black inside!
I hope you feel this!
From a real wound budding and exposed.
I hope it digs in!
(DIGS IN) Caving in from the weight!
I hope you feel this!
None of that fake heart they gave to you.
I hope it digs in until your heart, it grows!
I hope you feel this!
Out of me and into you!
I hope it digs in and you experience sorrow!
but you'll learn a fake heart does nothing for you.
Blow (Goodbye love) you away....
Every time these people say that they love me,
I don't see...It's all these lies,
It's catastrophic in my eyes but I can feel you bleed.
IT'S WHAT THESE PEOPLE DO TO ME!
They fake every bit of love (for their own) selfish needs...
I don't have any sympathy...
I hate the world for giving you a disease...
I cut myself way too deep inside!
Alleviating all pain and she's asking me why?
Why do I choose to pull away inside?
Everything's already black inside!
I hope you feel this!
From a real wound budding and exposed.
I hope it digs in!
(DIGS IN) Caving in from the weight!
I hope you feel this!
None of that fake heart they gave to you.
I hope it digs in until your heart, it grows!
I hope you feel this!
Out of me and into you!
I hope it digs in and you experience sorrow!
but you'll learn a fake heart does nothing for you.
I hope that you endure more than most!
Because a heart is born out of flames and in the grave.
of what we had and everything here.....
I'll break apart to find, to love, absorb....all of your fumes...
I hope you feel this!
From a real wound budding and exposed.
I hope it digs in!
(DIGS IN) Caving in from the weight!
I hope you feel this!
None of that fake heart they gave to you.
I hope it digs in until your heart, it grows!
I hope you feel this!
Out of me and into you!
I hope it digs in and you experience sorrow!
but you'll learn a fake heart does nothing for you.

Översättning

Mitt "hjärta" är en väg ut härifrån.
Sedan undrar hon varför jag skär bort, tar bort allt inuti.
Jag klippte mig alldeles för djupt den här gången.
Jag klippte mig alldeles för djupt inuti!
Lindrar all smärta och hon frågar mig varför?
Varför väljer jag att dra mig inuti?
Allt är redan svart inuti!
Jag hoppas att du känner det här!
Från ett riktigt sår spirande och utsatt.
Jag hoppas att det gräver in!
(DIGS IN) Grottar in sig från vikten!
Jag hoppas att du känner det här!
Inget av det falska hjärtat som de gav dig.
Jag hoppas att det gräver in tills ditt hjärta, det växer!
Jag hoppas att du känner det här!
Ut ur mig och in i dig!
Jag hoppas att det gräver in och du upplever sorg!
men du lär dig att ett falskt hjärta inte gör något för dig.
Blow (adjö älskar) dig bort ....
Varje gång dessa människor säger att de älskar mig,
Jag förstår inte ... Det är alla dessa lögner,
Det är katastrofalt i mina ögon men jag kan känna att du blöder.
Det är vad dessa människor gör med mig!
De fejkar varje bit av kärlek (för sina egna) själviska behov ...
Jag har ingen sympati ...
Jag hatar världen för att ge dig en sjukdom ...
Jag klippte mig alldeles för djupt inuti!
Lindrar all smärta och hon frågar mig varför?
Varför väljer jag att dra mig inuti?
Allt är redan svart inuti!
Jag hoppas att du känner det här!
Från ett riktigt sår spirande och utsatt.
Jag hoppas att det gräver in!
(DIGS IN) Grottar in sig från vikten!
Jag hoppas att du känner det här!
Inget av det falska hjärtat som de gav dig.
Jag hoppas att det gräver in tills ditt hjärta, det växer!
Jag hoppas att du känner det här!
Ut ur mig och in i dig!
Jag hoppas att det gräver in och du upplever sorg!
men du lär dig att ett falskt hjärta inte gör något åt ​​dig.
Jag hoppas att du tål mer än de flesta!
Eftersom ett hjärta föds ur lågor och i graven.
av vad vi hade och allt här ...
Jag ska bryta sönder för att hitta, älska, absorbera ... alla dina ångor ...
Jag hoppas att du känner det här!
Från ett riktigt sår spirande och utsatt.
Jag hoppas att det gräver in!
(DIGS IN) Grottar in sig från vikten!
Jag hoppas att du känner det här!
Inget av det falska hjärtat som de gav dig.
Jag hoppas att det gräver in tills ditt hjärta, det växer!
Jag hoppas att du känner det här!
Ut ur mig och in i dig!
Jag hoppas att det gräver in och du upplever sorg!
men du lär dig att ett falskt hjärta inte gör något åt ​​dig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *