Artist eldest 11 - Låttitel first string

Text och översättning: eldest 11 - first string. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av eldest 11! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i eldest 11 och se vilka fler låtar vi har av eldest 11 i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Hey Soul....There's alot you don't know.
How could you do that to me?
Attach yourself without warning!
I need to be numb.
For a little while, and make it ok.
Cut my soul away with razors and knives.
It's better to leave broke in this disease.
It Kills..(I suffocate)..Everything I try to be.
Leaves me empty...
Leaking gasoline.
Even though she wants me,
I'll take the morphine so I can't feel anything.
I need to be numb.
For a little while, and make it ok.
Cut my soul away with razors and knives.
It's better to leave broke in this disease. (I suffocate).....
Everything I try to be, leaves me empty...
leaves me empty...On skinned knees....First-String...
It may not matter anyway...
My heart...Another mental breakdown I pushed down.
Open up the set and make your move.
What colors your thread? The virus in the skin...
(She's got a virus in her skin)
Will you stitch me up to heal?
Like bridges with gaps that collapse and die?
Leaving me open, injecting poison...
Be still my beating heart....
It's better to leave broke in this disease.
I can't bare (I suffocate).....
Everything I try to be, leaves me empty...
leaves me empty...On skinned knees....First-String...
I've died a thousand deaths because I couldn't stop myself!
I've died a thousand deaths because I couldn't stop myself!

Översättning

Hej själ .... Det finns mycket du inte vet.
Hur kunde du göra det mot mig?
Fäst dig själv utan varning!
Jag måste vara dom.
För en liten stund, och gör det ok.
Skär bort min själ med rakhyvlar och knivar.
Det är bättre att lämna sönder i denna sjukdom.
Det dödar .. (jag kvävs) .. Allt jag försöker vara.
Lämna mig tom ...
Läckande bensin.
Även om hon vill ha mig,
Jag tar morfin så att jag inte känner någonting.
Jag måste vara dom.
För en liten stund, och gör det ok.
Skär bort min själ med rakhyvlar och knivar.
Det är bättre att lämna sönder i denna sjukdom. (Jag kvävs) .....
Allt jag försöker vara, lämnar mig tom ...
lämnar mig tom ... På skinnade knän .... Första strängen ...
Det spelar ingen roll ändå ...
Mitt hjärta ... Ytterligare ett psykiskt sammanbrott som jag pressade ner.
Öppna uppsättningen och gör ditt drag.
Vad färgar din tråd? Viruset i huden ...
(Hon har ett virus i huden)
Kommer du att sy mig för att läka?
Som broar med luckor som kollapsar och dör?
Lämna mig öppen, injicera gift ...
Var fortfarande mitt slående hjärta ....
Det är bättre att lämna sönder i denna sjukdom.
Jag kan inte bara (jag kvävs) .....
Allt jag försöker vara, lämnar mig tom ...
lämnar mig tom ... På skinnade knän .... Första strängen ...
Jag har dött tusen dödsfall för att jag inte kunde stoppa mig själv!
Jag har dött tusen dödsfall för att jag inte kunde stoppa mig själv!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *