Artist eldest 11 - Låttitel control

Text och översättning: eldest 11 - control. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av eldest 11! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i eldest 11 och se vilka fler låtar vi har av eldest 11 i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

They told me to kill the things I loved most...
The ones I loved the most....
In the affection for the quality....
Nothing can ever tear you away from me....
I feel them coming near.....And engulfing me...
Thrown earthward! Held down because you can't feel me....
You don't believe....What they are capable of...
I am strung about...No voice left to shout....
So what if I....Talk to the dead...
I've already lost everything I had....(I've never had nothing)...
Visions of an endless snow....(I can't control)
I've lost control...(Sucked in the undertow)
Beautiful, empty, feelings.....
Catatonic eyes.....All the things we hide...
Another Revolver in mind...Dim lights and blurry faces....
Become the legions...Not easily replaced.....
I feel them coming near....and I get held down...
They tell me open...and no one hears me scream....
I am falling apart....Prescriptions running too low...
I can't close the gate....My eyes are changing....
So what if I....Talk to the dead...
I've already lost everything I had....(I've never had nothing)...
Visions of an endless snow....(I can't control)
I've lost control...(Sucked in the undertow)
Beautiful, empty, feelings.....
Stains.....Last forever.....
Stains.....Last forever....Catatonic eyes....
So what if I....Talk to the dead...
I've already lost everything I had....(I've never had nothing)...
Visions of an endless snow....(I can't control)
I've lost control...(Sucked in the undertow)
Beautiful, empty, feelings.....

Översättning

De sa till mig att döda de saker jag älskade mest ...
De jag älskade mest ....
I tillgivenhet för kvaliteten ....
Ingenting kan någonsin riva dig ifrån mig ....
Jag känner att de närmar sig ... Och sväljer mig ...
Kasta jorden! Hålls ner för att du inte kan känna mig ....
Du tror inte ... Vad de kan ...
Jag är spänd om ... Ingen röst kvar att skrika ....
Så vad händer om jag ... Prata med de döda ...
Jag har redan tappat allt jag hade ... (jag har aldrig haft någonting) ...
Visioner av en oändlig snö .... (Jag kan inte kontrollera)
Jag har tappat kontrollen ... (sugade in undergången)
Vackra, tomma, känslor .....
Katatoniska ögon ... Alla saker vi gömmer ...
En annan revolver i åtanke ... Dim ljus och suddiga ansikten ....
Bli legioner ... Inte lätt ersatt .....
Jag känner att de kommer nära .... och jag hålls nere ...
De säger att jag är öppen ... och ingen hör mig skrika ....
Jag faller sönder .... Recepten går för lågt ...
Jag kan inte stänga grinden .... Mina ögon förändras ....
Så vad händer om jag ... Prata med de döda ...
Jag har redan tappat allt jag hade ... (jag har aldrig haft någonting) ...
Visioner av en oändlig snö .... (Jag kan inte kontrollera)
Jag har tappat kontrollen ... (sugade in undergången)
Vackra, tomma, känslor .....
Fläckar ..... Sista evigheten .....
Fläckar ..... Varar för evigt .... Katatoniska ögon ....
Så vad händer om jag ... Prata med de döda ...
Jag har redan tappat allt jag hade ... (jag har aldrig haft någonting) ...
Visioner av en oändlig snö .... (Jag kan inte kontrollera)
Jag har tappat kontrollen ... (sugade in undergången)
Vackra, tomma, känslor .....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *