• Homepage
  • >
  • E
  • >
  • Einar Selvik ( Kvitrafn) – Utsyn

Artist Einar Selvik ( Kvitrafn) - Låttitel Utsyn

Text och översättning: Einar Selvik ( Kvitrafn) - Utsyn. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av Einar Selvik ( Kvitrafn)! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven E i Einar Selvik ( Kvitrafn) och se vilka fler låtar vi har av Einar Selvik ( Kvitrafn) i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Yver leie og land
Ruvar haugbondens heim
Vakar og vordar
Yver fe og heim
Varde som viser veg
Om du ferdast i leia
Vorde som frå dulheim
Gjeve råd, om du krevjer dens mål
Høgst opp på nuten
Speglar soli
Kven som rydda
Kven som bur
Djupt under ytå
Djupt du dyljer
Kven som rydda
Kven som bur
Ut yver leia
Kvér i tagnad
Kvar du er og
Kvar du skal
Ut yver leia
Kvér i tagnad
Om den ætti
som deg reiste 

Översättning

Över led och land
Ruvar hagbondens hem
Vakar och vårdar
Över fä och hem
Varde som visar väg
Om du färdas till leds
Det doldas väktare
Ger råd, om du kräver dess mål
Högst upp på krönet
Speglar solen
Den som reder
Den som bor
Djupt under ytan
Djupt du döljer
Den som reder
Den som bor
Längs med leden
Kväder i tystnad
Där du är och
Dit du skall
Längs med leden
Kväder i tystnad
Om den ätten
Som dig fostrade 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *