• Homepage
  • >
  • E
  • >
  • Einar Selvik ( Kvitrafn) – Nordvegen

Artist Einar Selvik ( Kvitrafn) - Låttitel Nordvegen

Text och översättning: Einar Selvik ( Kvitrafn) - Nordvegen. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av Einar Selvik ( Kvitrafn)! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven E i Einar Selvik ( Kvitrafn) och se vilka fler låtar vi har av Einar Selvik ( Kvitrafn) i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Veg mot nord
Langs stein, mark og skog
Kor gud og mann ferdast
Kor soger skrives Ægir byr liv og vern
Men somme tidar haustar Rán
Når Hræsvelg slår med vingane
Kjem dei ikkje alltid heim Me er fødde av trea
Og skuldar dei vørnad
Ei tid er på veg
Dei kvelast med gull Snart gryr dagen att
Skuggar fer mot aust
Mykje har me røynt
Og mykje har me gløymd
Vegen nord vekker hugen 

Översättning

Väg mot nord
Längs sten, mark och skog
Där gud och man färdas
Där sagor skrives Ägir bjuder liv och värn
Men stundom inhöstar Ran
När Räsvelg slår med vingarna
Kommer de icke alltid hem Vi är födda av träd
Och skyldiga dem vördnad
En tid är på väg
De kväljas med guld Snart gryr dagen åter
Skuggor far mot öst
Mycket har vi rönt
Och mycket har vi glömt
Vägen nord väcker hågen 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *