Artist eels - Låttitel trouble with dreams

Text och översättning: eels - trouble with dreams. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av eels! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i eels och se vilka fler låtar vi har av eels i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

There's nothing that I want to do
More than get alone and be with you
Trouble with dreams is they don't come true
And when they do they can't catch up to you
You don't need a thing from me
But I need something big from you
'Cause you know I've got an awful lot of big dreams
I'm walking down a lonely road
Clear to me now but I was never told
Trouble with dreams is you never know
When to hold on and when to let go
If you let me down it's alright
At least that leaves something for me
'Cause you know I've got an awful lot of big dreams
This is the life that I must lead now
Crossing fingers and wiping brow
Trouble with dreams is you can't pretend
Something with no beginning has no end
You don't need a thing from me
But I need something big from you
'Cause you know I've got an awful lot of big dreams

Översättning

Det är inget jag vill göra
Mer än att vara ensam och vara med dig
Problem med drömmar är att de inte går i uppfyllelse
Och när de gör det kan de inte komma ikapp dig
Du behöver inget från mig
Men jag behöver något stort från dig
För att du vet att jag har väldigt många stora drömmar
Jag går en ensam väg
Klart för mig nu men jag fick aldrig veta det
Problem med drömmar är att du aldrig vet
När ska man hålla på och när man ska släppa taget
Om du sviker mig är det okej
Det lämnar åtminstone något åt ​​mig
För att du vet att jag har väldigt många stora drömmar
Det här är livet som jag måste leva nu
Korsande fingrar och torkande panna
Problem med drömmar är att du inte kan låtsas
Något utan början har inget slut
Du behöver inget från mig
Men jag behöver något stort från dig
För att du vet att jag har väldigt många stora drömmar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *