• Homepage
  • >
  • E
  • >
  • eels – theme from blinking lights

Artist eels - Låttitel theme from blinking lights

Text och översättning: eels - theme from blinking lights. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av eels! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i eels och se vilka fler låtar vi har av eels i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Blinking lights on the airplane wings
Up above the trees
Blinking down a morse code signal
Especially for me
Ain't no rainbow in the sky
In the middle of the night
But the signal's coming through
One day i will be alright again
Blinking lights on the highway cars
Stopping one by one
Get a look at the accident
Didn't see that one coming
And the doctor in the sky
Gonna bring his chopper down
Gonna bring me out alive
And set me on the ground
Once more again

Översättning

Blinkande ljus på flygplanets vingar
Upp över träden
Blinkar ner en morsekodssignal
Speciellt för mig
Det är ingen regnbåge på himlen
Mitt i natten
Men signalen kommer igenom
En dag blir jag okej igen
Blinkande ljus på motorvägsbilarna
Stoppar en efter en
Ta en titt på olyckan
Såg inte den där komma
Och doktorn på himlen
Ska ta ner sin helikopter
Ska ta mig ut levande
Och sätt mig på marken
Återigen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *