Artist eels - Låttitel suicide life

Text och översättning: eels - suicide life. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av eels! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i eels och se vilka fler låtar vi har av eels i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

You think you'll get under ol' monsieur's lid
And try to imagine all the things that he did
You don't know where I'm gonna go
You don't know where I'll go
I'll go none too bravely
Into the night
I'm so tired of living
The suicide life
That ain't no reason to live
Wake up in the night and think of all the years
Falling from the ceiling and covering your ears
You don't know how you're gonna get out
You don't know how you'll get out
I'll go none too bravely
Into the night
I'm so tired of living
The suicide life
That ain't no reason to live
Call up your best friend
And tell him a lie
You've got to be kidding
I'm not really high
I don't know where I'm gonna go
I don't know where I'll go
I'll go none too bravely
Into the night
I'm so tired of living
The suicide life
That ain't no reason to live

Översättning

Du tror att du kommer under ol monsieur locket
Och försök att föreställa dig alla de saker som han gjorde
Du vet inte vart jag ska gå
Du vet inte vart jag ska gå
Jag går ingen för modigt
Framåt natten
Jag är så trött på att leva
Självmordslivet
Det är ingen anledning att leva
Vakna upp på natten och tänk på alla år
Faller från taket och täcker öronen
Du vet inte hur du kommer ut
Du vet inte hur du kommer ut
Jag går ingen för modigt
Framåt natten
Jag är så trött på att leva
Självmordslivet
Det är ingen anledning att leva
Hämta din bästa vän
Och säg honom en lögn
du måste skämta
Jag är inte riktigt hög
Jag vet inte vart jag ska gå
Jag vet inte vart jag ska gå
Jag går ingen för modigt
Framåt natten
Jag är så trött på att leva
Självmordslivet
Det är ingen anledning att leva

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *