Artist eels - Låttitel sad foot sign

Text och översättning: eels - sad foot sign. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av eels! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i eels och se vilka fler låtar vi har av eels i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Sad foot sign, why you gotta
Taunt me this way
The happy side is broken now
It's gonna be an awful day
And if I have to drive back by
To see from a different side
Would it be enough to say
The first time was a lie
Sad foot sign, the end is comin'
That's what they say
Maybe you could, see it in
Your heart for one day
To let me feel what it's about
To really be alive
To live and breathe
And see and feel, then I can die

Översättning

Tråkigt fotskylt, varför måste du?
Hånar mig på det här sättet
Den lyckliga sidan är trasig nu
Det blir en hemsk dag
Och om jag måste köra tillbaka
Att se från en annan sida
Skulle det vara tillräckligt att säga
Första gången var en lögn
Tråkigt fotskylt, slutet är på väg
Det är vad de säger
Du kanske kan, se det i
Ditt hjärta i en dag
För att låta mig känna vad det handlar om
Att verkligen leva
Att leva och andas
Och se och känna, då kan jag dö

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *