Artist eels - Låttitel in my dreams

Text och översättning: eels - in my dreams. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av eels! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i eels och se vilka fler låtar vi har av eels i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

My love is always just as she seems
A force of nature all her own
To be reckoned with
Whatever's wrong with me
Her kiss redeems
And it's all there
In my dreams
My love is soaring
She glides through the sky
Hardly a warning
She takes my hand
Says "Open your eyes"
We look down on the earth
And all its schemes
We laugh
And it's all there
In my dreams
We swoop down below the clouds
Destination unknown
And then she says
"Let's go home"
My love is resting under a tree
She whispers softly in my ear
As she lay next to me
"That was the funnest day"
Her sad eyes beam
And it's all there
In my dreams

Översättning

Min kärlek är alltid precis som hon verkar
En helt egen naturkraft
Att räkna med
Oavsett vad som är fel med mig
Hennes kyss löser sig
Och allt finns där
I mina drömmar
Min kärlek skyhöga
Hon glider genom himlen
Knappast en varning
Hon tar min hand
Säger "Öppna ögonen"
Vi ser ner på jorden
Och alla dess system
Vi skrattade
Och allt finns där
I mina drömmar
Vi sveper ner under molnen
Okänd destination
Och sedan säger hon
"Nu går vi hem"
Min kärlek vilar under ett träd
Hon viskar mjukt i mitt öra
När hon låg bredvid mig
"Det var den roligaste dagen"
Hennes sorgliga ögon strålar
Och allt finns där
I mina drömmar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *