• Homepage
  • >
  • E
  • >
  • eels – going to your funeral part i

Artist eels - Låttitel going to your funeral part i

Text och översättning: eels - going to your funeral part i. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av eels! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i eels och se vilka fler låtar vi har av eels i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Going to your funeral now and feeling I could scream
Everything goes away
Driving down the highway through the perfect sunny dream
A perfect day for perfect pain
Look at all the people with the flowers in their hands
They put the flower on the box that's holding all the sand that was...
That was one
That was once you
Honolulu Hurricane I knew that you were not insane
Living in the insane world
Smiling like it's no big deal
Scabby wounds that never heal
The woman was only a girl
Look at all the people with their heads down in their hands
When everything I'm feeling makes it hard to understand that, uh
What I need to miss
It's what I need to miss
Is you

Översättning

Går till din begravning nu och känner att jag kan skrika
Allt går bort
Kör ner på motorvägen genom den perfekta soliga drömmen
En perfekt dag för perfekt smärta
Titta på alla människor med blommorna i händerna
De lade blomman på lådan som rymmer all sand som var ...
Det var en
Det var en gång du
Honolulu Hurricane Jag visste att du inte var galen
Bor i den galna världen
Leende som om det inte är något problem
Scabby sår som aldrig läker
Kvinnan var bara en flicka
Titta på alla människor med huvudet nere i händerna
När allt jag känner gör det svårt att förstå det, öh
Vad jag behöver missa
Det är vad jag behöver missa
Är du

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *