Artist eels - Låttitel flyswatter

Text och översättning: eels - flyswatter. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av eels! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i eels och se vilka fler låtar vi har av eels i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Little field mice
Living under the house
Never eating much
Tough life for a mouse
And if you think you're
Gonna be spared
You're wrong
Field mice, head lice
Spiders in the kitchen
Don't think twice 'bout
Whatever keeps you itchin'
Ice water, flyswatter
Gonna get you through
The day
Heat is rolling in like
Hell's red rug
Stinking like the
Breath of Beelzebub
And if you think you won't
Walk on coals
You will
Field mice, head lice
Spiders in the kitchen
Don't think twice 'bout
Whatever keeps you itchin'
Ice water, flyswatter
Gonna get you through
The day
The day
Field mice, head lice
Spiders in the kitchen
Don't think twice 'bout
Whatever keeps you itchin'
Ice water, flyswatter
Gonna get you through
The day
That's real good
Oh yeah

Översättning

Små fältmöss
Bor under huset
Äter aldrig mycket
Tufft liv för en mus
Och om du tror att du är
Kommer att skonas
Du har fel
Fältmöss, huvudlöss
Spindlar i köket
Tänk inte två gånger
Vad som än håller dig kliande
Isvatten, flugsvatten
Kommer att ta dig igenom
Dagen
Värme rullar in som
Helvete röda matta
Stinkande som
Andning av Beelzebub
Och om du tror att du inte kommer att göra det
Gå på kol
Du kommer
Fältmöss, huvudlöss
Spindlar i köket
Tänk inte två gånger
Vad som än håller dig kliande
Isvatten, flugsvatten
Kommer att ta dig igenom
Dagen
Dagen
Fältmöss, huvudlöss
Spindlar i köket
Tänk inte två gånger
Vad som än håller dig kliande
Isvatten, flugsvatten
Kommer att ta dig igenom
Dagen
Det är riktigt bra
Åh ja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *