• Homepage
  • >
  • E
  • >
  • eels – everything s gonna be cool this christmas

Artist eels - Låttitel everything s gonna be cool this christmas

Text och översättning: eels - everything s gonna be cool this christmas. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av eels! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i eels och se vilka fler låtar vi har av eels i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Remember last year when you were on your own
You swore the spirit couldn't be found
December rolled around and you were counting on it
To roll out
Well, everything's gonna be cool this christmas
Everything's gonna be cool this christmas
Everything's gonna be cool this christmas
Well everybody's lookin' for you down at the house
The tree is looking so inspired
There's a yuletide groove waitin' for you to move
I'll go and throw another log on the fire
Everything's gonna be cool this christmas
Everything's gonna be cool this christmas
Everything's gonna be cool this christmas
As days go by the more we need friends
And the harder they are to find
If I could have a friend like you all my life
Well I guess I'd be doin' just fine
Everything's gonna be cool this christmas
Everything's gonna be cool this christmas
Everything's gonna be cool this christmas

Översättning

Kom ihåg förra året när du var ensam
Du svor att andan inte kunde hittas
December rullade runt och du räknade med det
Att rulla ut
Tja, allt kommer att bli coolt den här julen
Allt blir coolt den här julen
Allt blir coolt den här julen
Nåväl, alla letar efter dig nere i huset
Trädet ser så inspirerat ut
Det finns en yuletide spår som väntar på dig att flytta
Jag ska kasta en ny stock på elden
Allt blir coolt den här julen
Allt blir coolt den här julen
Allt blir coolt den här julen
När dagarna går desto mer behöver vi vänner
Och ju svårare de är att hitta
Om jag kunde ha en vän som du hela mitt liv
Jag antar att jag skulle göra det bra
Allt blir coolt den här julen
Allt blir coolt den här julen
Allt kommer att bli coolt den här julen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *