Artist eels - Låttitel ant farm

Text och översättning: eels - ant farm. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av eels! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i eels och se vilka fler låtar vi har av eels i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Hate a lot of things
But I love a few things
And you are one of them
Hard to believe
After all of these years
But you are one of them
Walk down the street
I'm thinking:
Everybody move along
I've got a sad-hearted needing
To belong
Nevertheless
It's all the mess you made
But I can let it go
Walk down the street
I'm thinking:
Look at all the ants in a farm
I've got a sad-hearted feeling
To harm
Hate a lot of things
But I love a few things
And you are one of them

Översättning

Hatar många saker
Men jag älskar några saker
Och du är en av dem
Svårt att tro
Efter alla dessa år
Men du är en av dem
Gå ner för gatan
Jag tänker:
Alla rör sig
Jag har ett sorgligt behov
Att höra till
Ändå
Det är all röra du gjorde
Men jag kan släppa det
Gå ner för gatan
Jag tänker:
Titta på alla myror på en gård
Jag har en sorglig känsla
Att skada
Hatar många saker
Men jag älskar några saker
Och du är en av dem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *