Artist edge of haze - Låttitel unlearn

Text och översättning: edge of haze - unlearn. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av edge of haze! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i edge of haze och se vilka fler låtar vi har av edge of haze i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

No restrictions
Unmade roads leading nowhere
That's what I want
To break the shackles and forget them
No one around to tell me where I belong
This independence is making me stronger
A sea of trees
Surrounds me
Gone for good
Building up my sanity
By unlearning
Renewed for good
Learning to live
By unlearning
Resurrected from absence
Reborn on the run
Arisen from the mist
Cherished by the sun
How can a single thought of bliss
Redeem my time in the abyss
Resurrected from absence
Reborn on the run
Arisen from the mist of fear-saturated sun
How can a single deed
Give me all I need
Unlearning to give my life away

Översättning

Inga begränsningar
Ogjorda vägar som leder ingenstans
Det är vad jag vill
Att bryta bojorna och glömma dem
Ingen runt om att berätta var jag hör hemma
Detta självständighet gör mig starkare
Ett hav av träd
Omger mig
Borta för alltid
Att bygga upp min förnuft
Genom att lära av
Förnyas för gott
Lära sig att leva
Genom att lära av
Uppstånden från frånvaro
Återföds på språng
Uppstod från dimman
Omhuldad av solen
Hur kan en enda tanke på salighet
Lös in min tid i avgrunden
Uppstånden från frånvaro
Återföds på språng
Uppstod från dimman av rädslamättad sol
Hur kan en enda handling
Ge mig allt jag behöver
Lär dig att ge bort mitt liv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *