• Homepage
  • >
  • E
  • >
  • edge of haze – the newfound horizon

Artist edge of haze - Låttitel the newfound horizon

Text och översättning: edge of haze - the newfound horizon. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av edge of haze! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i edge of haze och se vilka fler låtar vi har av edge of haze i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Foaming Ocean

Endless Horizon

Astir in the light of the dawn


I woke up lost

On a shimmering shoreline

Not where I'd laid my head at night

At the end of the road

Never lies another day to be astray


How did I end up in here out of nowhere?
No sign of the dark, no recall

A distinct feel of being home
Arose with the morning sun

Why wouldn't I stay if I feel I belong?
Astir in the light of the dawn


I woke up lost

On a shimmering shoreline

Not where I'd laid my head at night

At the end of the road

Never lies another day to be astray
On a shimmering shoreline

Not where I'd laid my head at night

At the end of the road
On a journey worth a lifetime abroad
By the wavy sea
Misty roads are behind me
A sublime privilege to be
On these shores of liberty
But one more time I turned to see
The world I have left behind me
Without words staring aghast
The smoke rising behind the vast

Översättning

Skummande havâ ?? ¨
Endless Horizonâ ?? ¨
Stirra i ljuset från gryningen
â ?? ¨â ?? ¨Jag vaknade förloradâ ?? ¨
På en skimrande strandlinje
â ?? ¨ Inte där jag lade mitt huvud på nattenâ ?? ¨
I slutet av vägenâ ?? ¨
Ligger aldrig en annan dag för att vila
â ?? ¨â ?? ¨ Hur hamnade jag här från ingenstans?
Inget tecken på mörkret, inget återkallande ?? ??
En tydlig känsla av att vara hemma
Uppstod med morgonsolenâ ?? ¨
Varför skulle jag inte stanna om jag känner att jag hör hemma?
Stirra i ljuset från gryningen
â ?? ¨â ?? ¨Jag vaknade förloradâ ?? ¨
På en skimrande strandlinje
â ?? ¨ Inte där jag lade mitt huvud på nattenâ ?? ¨
I slutet av vägenâ ?? ¨
Ligger aldrig en annan dag för att vila
På en skimrande strandlinje
â ?? ¨ Inte där jag lade mitt huvud på nattenâ ?? ¨
Vid vägens ände
På en resa värt en livstid utomlands
Vid det vågiga havet
Dimmiga vägar är bakom mig
Ett sublimt privilegium att vara
Vid dessa stränder av frihet
Men en gång till vände jag mig för att se
Världen jag har lämnat efter mig
Utan ord som stirrar förskräckt
Röken stiger bakom det vidsträckta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *