Artist edge of haze - Låttitel black lakes

Text och översättning: edge of haze - black lakes. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av edge of haze! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i edge of haze och se vilka fler låtar vi har av edge of haze i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

We thought that we could live like this
Waste resources and create crises
Only the strongest survive
The billow of frostbites
Collecting the remains of our culture
Suffering from the cost of our greed
Why does our every try
End up in agony
As the witnesses of collapsing world
We should see our weakness
Why does our every try
End in this destiny
We have only proceeded backwards
From the culmination of mankind
Once we had a chance to live
No one did remind
Eclipse
Thoughts in the past
We assumed that it would always last
We breathe in the frost now
Shrouded by the haze of the end

Översättning

Vi trodde att vi kunde leva så här
Slösa bort resurser och skapa kriser
Endast de starkaste överlever
Frostskadorna
Samla resterna av vår kultur
Lider av kostnaden för vår girighet
Varför försöker vi alla
Hamna i ångest
Som vittnen till kollapsande värld
Vi borde se vår svaghet
Varför försöker vi alla
Avsluta i detta öde
Vi har bara gått bakåt
Från människans kulmination
En gång hade vi en chans att leva
Ingen påminde det
Förmörkelse
Tankar tidigare
Vi antog att det alltid skulle hålla
Vi andas in frosten nu
Inhöljd av ändens dis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *