Artist ebn ozn - Låttitel kuchenga pamoja

Text och översättning: ebn ozn - kuchenga pamoja. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av ebn ozn! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i ebn ozn och se vilka fler låtar vi har av ebn ozn i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Harambe..
Ant upon a hillside
Little ant on a hillside
Working in the heat
Carries food five times his own size
Home so he can eat
The sky grows dark
The lightning make him nervous
The old ant screams "Hark"
The thunder has a purpose
Beware...Hatari, the clouds will dump the water
Take care...Hatari, we'll all be swept away
Down come the rain...
Sweeping from the black sky
Crashing through the trees
Beating up the hillside
The ant falls to his knees
The others run unruly
Kuchenga Pamoja...
He still holds to his load
Big wind blows so cruelly
He perseveres so bold
So bold
Kuchenga Pamoja!
Harambe...
They scurry down the hillside
Looking for their food
"Oh all is ruined!" they cry
"Oh my, what shall we do?"
The sun is shining
He shakes the weakness off
Continues on his climbing
The others ran for naught
Three cheers! Hooray!
The old ant is so happy
Oh...awful day
The others are still hungry
Harambe...
The little brave ant's
climb is finished
He's home now at the top
Oooh...eating up his dinner
Proud of what he wrought
The moral of the story
To every girl and fella
To Labor man and Tory
You got to
Carry an umbrella
You need that big umbrella
[Kuchenga Pamoja - Let's work together
Harambe - Let's pull together
A field hand's chant used by President Kenyatta as a
cry for national unity]

Översättning

Harambe ..
Myr på en sluttning
Liten myra på en sluttning
Arbetar i värmen
Bär mat fem gånger sin egen storlek
Hem så att han kan äta
Himlen blir mörk
Blixtnedslag gör honom nervös
Den gamla myran skriker "Hark"
Åskan har ett syfte
Akta dig ... Hatari, molnen tappar vattnet
Var försiktig ... Hatari, vi kommer alla att svepas bort
Ned kommer regnet ...
Sopa från den svarta himlen
Kraschar genom träden
Slår uppför backen
Myran faller på knä
De andra springer oroliga
Kuchenga Pamoja ...
Han håller fortfarande på sin last
Stor vind blåser så grymt
Han håller ut så djärvt
Så djärv
Kuchenga Pamoja!
Harambe ...
De rusar nerför backen
Letar efter deras mat
"Åh allt är förstört!" de gråter
"Åh min, vad ska vi göra?"
Solen skiner
Han skakar bort svagheten
Fortsätter på sin klättring
De andra sprang för ingenting
Tre skål! Hurra!
Den gamla myran är så glad
Åh ... hemsk dag
De andra är fortfarande hungriga
Harambe ...
Den lilla modiga myran
klättringen är klar
Han är hemma nu på toppen
Oooh ... äter upp middagen
Stolt över vad han gjorde
Historiens sensmoral
Till alla tjejer och killar
Till Labour man och Tory
Du måste
Bär ett paraply
Du behöver det stora paraplyet
[Kuchenga Pamoja - Låt oss arbeta tillsammans
Harambe - Låt oss dra ihop
En fälthandsång som används av president Kenyatta som en
gråta för nationell enhet]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *