Artist ebn ozn - Låttitel i want cash

Text och översättning: ebn ozn - i want cash. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av ebn ozn! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i ebn ozn och se vilka fler låtar vi har av ebn ozn i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I want cash
Hey yay ee yay yo
Hey yay ee yay yo
I want cash
I want cash
I need cash for the groceries
Money for the lights
I'm overdue in rent two months
Now that ain't right
I've got a part time job
I need a full-time situation
I'm in the market for some real remuneration
Interest rates
Business slumps
Income tax
All bust my hump
Want cash, green cash, real cash
Gimmee ga-gimmee some dollars
Hard cash, cold cash, real cash
Gimmee, gimmee, gimmee some cash
Need cash, love cash
Hey yay ee yay yo
Hey yay ee yay yo
I've been on the dole
Yea! I've stood on that line
Security's a mystery in these hard times
I've been on Broadway one year
And a busboy the next
My ego's been so battered
That my head is a wreck
But I persevere forward
Though I struggle to survive
A cautious optimistic fool
I've still got my pride
Want cash, green cash, real cash
Gimmee ga-gimmee some quotations
Hard cash, cold cash, it's cash
Gimmee, gimmee, gimmee some cash
Need cash, love cash
I need cash for my hard work
Money on the line
You've got to treat me right
If you want my time
They've got a big hunk here
They've got a little piece there
Lawyer, agent, record company
Got their share
Well if I can't make a living
At my God-given place
I'll just cut off my nose
And spite my face
Hey yay ee yo
Want cash, green cash, cold cash
Gimmee ga-gimmee some lira
Not trash, hard cash, need cash
Love cash
Gimmee, gimmee, gimmee some
Quatioons, yen, ruples, pesos
Dollars Ahaa Ahaa
Marvin...Oh Marvin

Översättning

Jag vill ha kontanter
Hej yay ee yay yo
Hej yay ee yay yo
Jag vill ha kontanter
Jag vill ha kontanter
Jag behöver kontanter för matvarorna
Pengar för lamporna
Jag är försenad i hyran två månader
Nu är det inte rätt
Jag har ett deltidsjobb
Jag behöver en heltidssituation
Jag är ute efter en verklig ersättning
Räntor
Affärsnedgångar
Inkomstskatt
Alla byter min puckel
Vill ha kontanter, gröna kontanter, riktiga kontanter
Gimmee ga-gimmee några dollar
Hårda kontanter, kalla kontanter, riktiga kontanter
Gimmee, gimmee, gimmee lite kontanter
Behöver kontanter, älskar kontanter
Hej yay ee yay yo
Hej yay ee yay yo
Jag har varit på rollen
Ja! Jag har stått på den linjen
Säkerhet är ett mysterium i dessa svåra tider
Jag har varit på Broadway ett år
Och en busboy nästa
Mitt ego har varit så misshandlat
Att mitt huvud är ett vrak
Men jag håller ut framåt
Även om jag kämpar för att överleva
En försiktig optimistisk idiot
Jag har fortfarande min stolthet
Vill ha kontanter, gröna kontanter, riktiga kontanter
Gimmee ga-gimmee några citat
Hårda kontanter, kalla kontanter, det är kontanter
Gimmee, gimmee, gimmee lite kontanter
Behöver kontanter, älskar kontanter
Jag behöver kontanter för mitt hårda arbete
Pengar på linjen
Du måste behandla mig rätt
Om du vill ha min tid
De har en stor hunk här
De har en liten bit där
Advokat, agent, skivbolag
Fick sin del
Om jag inte kan tjäna pengar
På min gudgivna plats
Jag ska bara klippa av näsan
Och trots mitt ansikte
Hej yay ee yo
Vill ha kontanter, gröna kontanter, kalla kontanter
Gimmee ga-gimmee lite lira
Inte papperskorgen, hårda kontanter, behöver kontanter
Älskar kontanter
Gimmee, gimmee, gimmee lite
Quatioons, yen, ruples, pesos
Dollar Ahaa Ahaa
Marvin ... Åh Marvin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *