• Homepage
  • >
  • E
  • >
  • E Nomine – Am Anfang war… Die Schoepfung

Artist E Nomine - Låttitel Am Anfang war... Die Schoepfung

Text och översättning: E Nomine - Am Anfang war... Die Schoepfung. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av E Nomine! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven E i E Nomine och se vilka fler låtar vi har av E Nomine i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
Und die Erde war wuest und leer,
Und es war finster auf der Tiefe
Und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser.
Und Gott sprach:
"Es werde Licht."
Und es ward Licht.
Und Gott sah, dass das Licht gut war
Da schied Gott das Licht von der Finsternis
Und nannte das Licht Tag, und die Finsternis Nacht. 

Översättning

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.
Jorden var öde och tom,
Och mörker var över djupet.
Och Guds Ande svävade över vattnet.
Gud sade:
"Varde ljus!"
Och det blev ljus.
Gud såg att ljuset var gott,
Och han skilde ljuset från mörkret.
Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *