Artist durutti column - Låttitel party

Text och översättning: durutti column - party. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av durutti column! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven d i durutti column och se vilka fler låtar vi har av durutti column i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Dreams burnt out forever
Dreams burnt out forever
This is a party
How did I get here
This is a party
How did I get here
Always left lying slumped in a chair
Wondering why the room's so bare
Unable to leave
Unable to leave
Turn off the light
Turn off the glare
The girl I came with
Lying drunk on the floor
I don't remember her name
It doesn't matter anymore
Still got her shoes on
She's covered in her coat
Dreams burnt out forever
Dreams burnt out forever
Abandoned to a silence
Screaming out of passion and pain
The sense of my loss
Again and again
Abandoned to a silence
Screaming out of passion and pain
The sense of my loss
Again and again
This is a party
How did I get here
[fade]

Översättning

Drömmar utbrända för alltid
Drömmar utbrända för alltid
Det här är en fest
Hur kom jag hit
Det här är en fest
Hur kom jag hit
Lämnas alltid liggande i en stol
Undrar varför rummet är så kalt
Det går inte att lämna
Det går inte att lämna
Släck ljuset
Stäng av bländningen
Flickan jag kom med
Ligger berusad på golvet
Jag minns inte hennes namn
Det spelar ingen roll längre
Har fortfarande på sig skorna
Hon är täckt i sin kappa
Drömmar utbrända för alltid
Drömmar utbrända för alltid
Övergiven till tystnad
Skriker av passion och smärta
Känslan av min förlust
Igen och igen
Övergiven till tystnad
Skriker av passion och smärta
Känslan av min förlust
Igen och igen
Det här är en fest
Hur kom jag hit
[blekna]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *