• Homepage
  • >
  • D
  • >
  • durutti column – crumpled dress

Artist durutti column - Låttitel crumpled dress

Text och översättning: durutti column - crumpled dress. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av durutti column! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven d i durutti column och se vilka fler låtar vi har av durutti column i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

You don't act fair x2
You touch my face x2
There are some lines x2
Some you put there x2
This rented room x2
Your summer frocks x2
Crumpled on the floor
On the floor
There's tears in your eyes x2
Midnight coming
Dreams are coming on
We like to dream x2
Dreams are coming on x2
You don't act fair x2
You touch my face x2
There are some lines x2
Some you take away x2
And some you put there x2
Neon light in the rain x2
All these pale faces x2
You don't act fair x2
Midnight coming on x2
Dreams are coming on
We like to dream x3
This rented room
And your summer frocks
Crumpled on the floor x2
There's tears in your eyes x2

Översättning

Du agerar inte rättvist x2
Du rör mitt ansikte x2
Det finns några rader x2
Några som du lägger där x2
Detta hyrda rum x2
Dina sommarkläder x2
Skrynkligt på golvet
På golvet
Det finns tårar i dina ögon x2
Midnatt kommer
Drömmar kommer
Vi gillar att drömma x2
Drömmar kommer på x2
Du agerar inte rättvist x2
Du rör mitt ansikte x2
Det finns några rader x2
Vissa tar du bort x2
Och några lägger du där x2
Neonljus i regnet x2
Alla dessa bleka ansikten x2
Du agerar inte rättvist x2
Midnatt kommer på x2
Drömmar kommer
Vi gillar att drömma x3
Detta hyrda rum
Och dina sommarkläder
Skrynkligt på golvet x2
Det finns tårar i dina ögon x2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *