Artist Drillos - Låttitel Alt for Norge

Text och översättning: Drillos - Alt for Norge. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av Drillos! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven D i Drillos och se vilka fler låtar vi har av Drillos i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Norge er et vakkert land
Med fjell og daler
Hav og strand Men våre vintrer kan bli kalde
Grønne slør og nakne trær
Varsler at en tid er nær
Som byr på spenning for oss alle Våre beste menn
Skal
Ut i strid igjen (Kom igjen gutta!)
Vi gir alt
Alt for Norge
Ofrer alt
Om vi må
Vi er
Røde, Hvite, Blå
Hele kampen ut skal vi stå på
For Norge
Vårt fedreland Vikingene satte spor
Røver folk som kom fra nord
Men vi har endret våre baner
Fra vårt hjem på Ullevaal
Reiser vi med nye mål
Og vi er bedre enn de aner Våre beste menn
Drar
Ut i strid igjen Vi gir alt
Alt for Norge
Ofrer alt
Om vi må
Vi er
Røde, Hvite, Blå
Hele kampen ut skal vi stå på
For Norge
Vårt fedreland Lojaliteten er total
Vi sloss med høy moral
For Norge Vi gir alt
Alt for Norge
Ofrer alt
Om vi må
Vi er
Røde, Hvite, Blå
Hele kampen ut skal vi stå på
For Norge
Vårt fedreland One for all
All for Norway
So come on
It's time to play
Dressed in
Red, white and blue
To the very end we'll see it through
For Norway
In every Way One for all
All for Norway
So come on
It's time to play
Dressed in
Red, white and blue
To the very end we'll see it through
For Norway
In every Way One For All
All For Norway
So Come on
It's time to play
Dressed in
red, white and blue
To the very end we'll see it through... 

Översättning

Norge är ett vackert land
Med fjäll och dalar
Hav och stränder Men våra vintrar kan bli kalla
Gröna slöjor och nakna träd
Visar på att en tid är nära
Som bär på spänning för oss alla Våra bästa män
Ska
Ut i strid igen (Kom igen grabbar!)
Vi ger allt
Allt för Norge
Offrar allt
Om vi kan
Vi är
Röda, Vita, Blå
Hela kampen ska vi pressa på
För Norge
Vårt fädernesland Vikingarna satte spår
Ett rövarfolk norrifrån
Men vi har ändrat våra rutter
Från vårt hem på Ullevaal
Reser vi med nya mål
Och vi är bättre än de andra Våra bästa män
Drar
Ut i strid igen Vi ger allt
Allt för Norge
Offrar allt
Om vi kan
Vi är
Röda, Vita, Blå
Hela kampen ska vi pressa på
För Norge
Vårt fädernesland Lojaliteten är total
Vi slåss med hög moral
För Norge Vi ger allt
Allt för Norge
Offrar allt
Om vi kan
Vi är
Röda, Vita, Blå
Hela kampen ska vi pressa på
För Norge
Vårt fädernesland En för alla
Alla för Norge
Så kom igen
Det är dags att spela
Klädd i
Rött, vitt och blått
Till slutet ska vi kämpa vidare
För Norge på alla sätt En för alla
Alla för Norge
Så kom igen
Det är dags att spela
Klädd i
Rött, vitt och blått
Till slutet ska vi kämpa vidare
För Norge på alla sätt En för alla
Alla för Norge
Så kom igen
Det är dags att spela
Klädd i
Rött, vitt och blått
Till slutet ska vi kämpa vidare... 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *