Artist dreamaker - Låttitel promised heaven

Text och översättning: dreamaker - promised heaven. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av dreamaker! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven d i dreamaker och se vilka fler låtar vi har av dreamaker i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Music:Albert Maroto
Lyrics: Elisa C.Martin
When I pray
I kneel down in front of you
And I think ....
Where are you? I can't see you
And I feel so weak
I don't trust your white tears
Have you left me now?
You were never with me...
It's alright to make mistakes
I'm only human
The mortal one
Who lives fulfilling your laws, no thanks!
I would like to ask you God
When I die where I should go?
Into ashes will my soul turn?
Where is your blue paradise?
If there's an eternal life...
Why don't you bring this life here?
Born to die
This sensation is so strange
Born to die
To live fulfilling your laws... no thanks!
If you want, I'll try to save you
But to save me from all your lies?
You've always believed in my truth
In your stupid Holy Bible
Also in your famous saying
"I am the path, the truth and the life"
Everything you say I distrust
Can you prove me now that you are real?

Översättning

Musik: Albert Maroto
Texter: Elisa C. Martin
När jag ber
Jag knäböjer dig framför dig
Och jag tror ....
Var är du? Jag kan inte se dig
Och jag känner mig så svag
Jag litar inte på dina vita tårar
Har du lämnat mig nu?
Du var aldrig med mig ...
Det är okej att göra misstag
jag är bara människa
Den dödliga
Vem lever som uppfyller dina lagar, nej tack!
Jag skulle vilja be dig Gud
När jag dör vart jag ska gå?
I aska kommer min själ att vända sig?
Var är ditt blå paradis?
Om det finns ett evigt liv ...
Varför tar du inte detta liv hit?
Född att dö
Denna känsla är så konstig
Född att dö
Att leva och uppfylla dina lagar ... nej tack!
Om du vill försöker jag rädda dig
Men för att rädda mig från alla dina lögner?
Du har alltid trott på min sanning
I din dumma heliga bibel
Också i ditt berömda ordspråk
"Jag är vägen, sanningen och livet"
Allt du säger tror jag inte
Kan du bevisa mig nu när du är riktig?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *