• Homepage
  • >
  • D
  • >
  • dreamaker – forever in your arms

Artist dreamaker - Låttitel forever in your arms

Text och översättning: dreamaker - forever in your arms. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av dreamaker! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven d i dreamaker och se vilka fler låtar vi har av dreamaker i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I sing with my heart fearful of you
And feeling your passion
My eyes free themselves
My throat is free
Run until I fall
Under the sweat that flood my bones
Now, scream for me!
I need your voices without words
Time... time to set out on your flight
To feel myself alive
To live forever in your arms
Time to make you understand
That I only want
To live forever in your arms
When I feel your arms covering me
Only this day is true
Tonight I don't have secrets for you
Now you sing with me
Come! Come and rise your fist
Tonight I want to be among yourselves
The lights on my face
The music fill this day
You press my hand and make me fell so good
If I cry it's for you!
If I sing it's for you!
In my eyes tears and wounds
But you know
that my voice will be forever your...

Översättning

Jag sjunger med mitt hjärta rädd för dig
Och känner din passion
Mina ögon frigör sig
Min hals är fri
Kör tills jag faller
Under svetten som flödar över mina ben
Skrik nu efter mig!
Jag behöver dina röster utan ord
Dags ... tid att resa på ditt flyg
Att känna mig levande
Att leva för evigt i dina armar
Dags att få dig att förstå
Det vill jag bara
Att leva för evigt i dina armar
När jag känner att dina armar täcker mig
Endast den här dagen är sant
Ikväll har jag inga hemligheter åt dig
Nu sjunger du med mig
Komma! Kom och lyft näven
Ikväll vill jag vara med varandra
Ljusen i mitt ansikte
Musiken fyller denna dag
Du trycker på min hand och får mig att falla så bra
Om jag gråter är det för dig!
Om jag sjunger är det för dig!
I mina ögon tårar och sår
Men du vet
att min röst blir för alltid din ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *