Artist dreamaker - Låttitel eternal love

Text och översättning: dreamaker - eternal love. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av dreamaker! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven d i dreamaker och se vilka fler låtar vi har av dreamaker i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Today I don't know who I am
An animal with hope
Or a woman without love
Across the seven seas I lived
Too much lives and mysteries
Feeling inside of my heart
All your blood...
I don't want to live into your eyes
We can't fly together
An immortal chain beat my life
While I know that someday you will die
We'll never have eternal love
During the day I crush my dreams
Searching in nowhere
For you... immortality
I don't know where I will go
Time is like a dirty doll
Play with me and make me fall
More and more!
I don't want to live into your eyes
We can't fly together
An immortal chain beat my life
While I know that someday you will die
We can not fly together
We can not live forever
We'll never have eternal love

Översättning

Idag vet jag inte vem jag är
Ett djur med hopp
Eller en kvinna utan kärlek
Över de sju haven bodde jag
För mycket liv och mysterier
Känner inuti mitt hjärta
Allt ditt blod ...
Jag vill inte leva i dina ögon
Vi kan inte flyga tillsammans
En odödlig kedja slog mitt liv
Medan jag vet att du en dag kommer att dö
Vi kommer aldrig att ha evig kärlek
Under dagen krossar jag mina drömmar
Söker ingenstans
För dig ... odödlighet
Jag vet inte vart jag ska gå
Tiden är som en smutsig docka
Lek med mig och få mig att falla
Mer och mer!
Jag vill inte leva i dina ögon
Vi kan inte flyga tillsammans
En odödlig kedja slog mitt liv
Medan jag vet att du en dag kommer att dö
Vi kan inte flyga tillsammans
Vi kan inte leva för evigt
Vi kommer aldrig att ha evig kärlek

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *