Artist dreamaker - Låttitel crystaline eyes

Text och översättning: dreamaker - crystaline eyes. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av dreamaker! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven d i dreamaker och se vilka fler låtar vi har av dreamaker i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Entangle wires
Electric flex paint my thorny life
Million of waves flowing in the sky
Shake the earth, this eternal land
I'm like a chain
A boring metal in the air
The wire fence that spin me again
Now is making me insane
I have in a hand my sweet hope
Waiting for you in our blue sea
In the other hand all the love
And I feel you with me...
Save me from you
Save me from my life
From my empty times
Cover me with you
With the passion and hope
All your real love
Come to me! Your voice like an angel
Whisper me. Between blows of anger
All my sentiments around you
Come to me! The darkness is near
In my dreams
I can feel the fear but together
We'll can find the light in this land
Under my feet
This sand so white is caressing me
Starry nights walking on the sea
I'm believing in destiny
You're everything
I feel your fingers over me
Like a rose dancing in the wind
Anywhere my heart beat
...like a gale you can breath my air
the death is like a game beside you
near of your eyes
from the darkness of all my nights you'll be mine
your voice whisper me, you're my angel
there's no second chances through the dark

Översättning

Entangle kablar
Elektrisk flex målar mitt taggiga liv
Miljon vågor som flyter i himlen
Skaka jorden, detta eviga land
Jag är som en kedja
En tråkig metall i luften
Trådstaketet som snurrar mig igen
Nu blir jag galen
Jag har mitt söta hopp i en hand
Väntar på dig i vårt blå hav
Å andra sidan all kärlek
Och jag känner att du är med mig ...
Rädda mig från dig
Rädda mig från mitt liv
Från mina tomma tider
Täck mig med dig
Med passion och hopp
All din riktiga kärlek
Kom till mig! Din röst som en ängel
Viskar mig. Mellan ilska
Alla mina känslor runt dig
Kom till mig! Mörket är nära
I mina drömmar
Jag känner rädslan men tillsammans
Vi kan hitta ljuset i detta land
Under mina fötter
Den så vita sanden smeker mig
Stjärnklara nätter som går på havet
Jag tror på ödet
Du är allt
Jag känner dina fingrar över mig
Som en ros som dansar i vinden
Var som helst mitt hjärta slog
... som en storm kan du andas min luft
döden är som ett spel bredvid dig
nära dina ögon
från alla mina nätter blir du min
din röst viskar mig, du är min ängel
det finns inga andra chanser genom mörkret

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *