Artist dragon lord - Låttitel unholy void

Text och översättning: dragon lord - unholy void. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av dragon lord! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven d i dragon lord och se vilka fler låtar vi har av dragon lord i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Astrophysics tipped the scale
Dimensional fractal nightmare
Celestial mechanics signal cleared
To find out if there is life distant or near
Erase hypotheses quantum
Infinity frontier mission
Vortex behing the sun endeavors
Interstellar signal response
Into the lost
Unholy Void
Timeless and black (black)
Tragedy from a netherworld
Process galactic nebula
Draconian texture synthesis
Forces man to kneel his world
What's involved in
keeping balanced scales
All the stars hiding demigods
In the void axis expands
Universal death horizon
Lead: Smyth, Lead: Peterson
Displacement time travel engaged
The dawning of an astral inferno
Event horizon lost its way forever
Conquered by our own unknown
Estrange
Into the lost
Unholyvoid
Timeless and black

Översättning

Astrofysik tippade skalan
Dimensionell fraktal mardröm
Himmelsmekanikens signal rensades
För att ta reda på om det finns liv långt borta eller nära
Radera hypoteser kvant
Infinity-gränsuppdrag
Vortex som betraktar solen strävar efter
Interstellärt signalsvar
In i de förlorade
Unholy Void
Tidlös och svart (svart)
Tragedi från en underjordisk värld
Process galaktisk nebulosa
Drakonisk struktursyntes
Tvingar mannen att knäböja sin värld
Vad är involverat i
hålla balanserade skalor
Alla stjärnor som gömmer halvgudar
I tomrummet expanderar axeln
Universell dödshorisont
Lead: Smyth, Lead: Peterson
Förskjutning tidsresa förlovad
Gryningen av ett astralt inferno
Händelsehorisonten förlorade sin väg för alltid
Erövrat av vårt eget okända
Fjärma
In i de förlorade
Unholyvoid
Tidlös och svart

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *