• Homepage
  • >
  • D
  • >
  • donald lawrence and the tri city singers – seasons

Artist donald lawrence and the tri city singers - Låttitel seasons

Text och översättning: donald lawrence and the tri city singers - seasons. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av donald lawrence and the tri city singers! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven d i donald lawrence and the tri city singers och se vilka fler låtar vi har av donald lawrence and the tri city singers i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I feel seasons everywhere
And I feel blessings in the air
Those seeds that you've sown
You're gonna come into your own seasons
Walk into your season
I feel seasons everywhere
And I feel blessings in the air
Those seeds that you've sown
It's time to come into your own seasons
Walk into your season
I believe we're in a time when God's gonna bless the saints
Those who have stayed, those who have prayed
He's gonna fulfill the promise He made, for I heard the Spirit say
It's your time the wait is over, walk into your season
I feel seasons everywhere
And I feel blessings in the air
Those seeds that you've sown
You're gonna come into your own seasons
Walk into your season
I know that you invested a lot but the return has been slow
You throw your hands and say, "I give up"
I just can't take it anymore but I hear the Spirit say that
It's your time the wait is over, walk into your season, oh, oh, oh
You survived the worst of time
God was always on your side
State your claim and write your name
Walk into this wealthy place
I hear the spirit say that it's your time the wait is over
The wait is over it's your time
The wait is over it's your time

Översättning

Jag känner årstider överallt
Och jag känner välsignelser i luften
De frön som du har sådd
Du kommer att komma in i dina egna årstider
Gå in i din säsong
Jag känner årstider överallt
Och jag känner välsignelser i luften
De frön som du har sådd
Det är dags att komma in i dina egna årstider
Gå in i din säsong
Jag tror att vi befinner oss i en tid då Gud kommer att välsigna de heliga
De som har stannat, de som har bett
Han kommer att uppfylla det löfte han gav, för jag hörde Anden säga
Det är din tid att vänta är över, gå in i din säsong
Jag känner årstider överallt
Och jag känner välsignelser i luften
De frön som du har sådd
Du kommer att komma in i dina egna årstider
Gå in i din säsong
Jag vet att du investerade mycket men avkastningen har gått långsamt
Du kastar dina händer och säger "Jag ger upp"
Jag kan bara inte ta det längre men jag hör Anden säga det
Det är din tid att väntan är över, gå in i din säsong, åh, åh, åh
Du överlevde den värsta tiden
Gud var alltid på din sida
Ange ditt anspråk och skriv ditt namn
Gå in på denna rika plats
Jag hör andan säga att det är din tid att väntan är över
Väntan är över det är din tid
Väntan är över det är din tid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *