Artist don henley - Låttitel workin it

Text och översättning: don henley - workin it. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av don henley! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven d i don henley och se vilka fler låtar vi har av don henley i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Ah, it's open season here my friend
It always is, it always has been
Welcome, welcome to the U.S.A.
We're partying fools in the autumn of our heyday
And though we're running out of everything
We can't afford to quit, no
Before this binge is over
We've got to squeeze off one more hit
We're workin' it
(Workin', workin)
Workin' it
(Workin')
Soon you will be dancing face to face
With the limits of ambition and the scars of the marketplace
Welcome to the land of flame and fizz
Where you will learn that packaging is all that Heaven is
We got the little black car, the little black dress
We got the guru and the trainer and the full court press
We got the software, hard drive, CD ROM
We got the exploitation.com
We got the pager, cell phone, bootleg methaqualone
The media, the message "You are what you own"
We got the agent, lawyer, lapdog, voyeur
Talk show, book deal, round mouth, square meal
We're so busy covering our asses
We just can't commit
We say, "Oh back off, don't bother me baby"
Can't you see I'm workin' it
(Workin', workin)
Workin' it
(Workin')
It's plain to see Miss Liberty has not yet come of age
But she loves to feed the animals
As long as they're locked up in the cage
Yeah, but everybody knows the girl's got balls of brass
Aw, kiss my ass
We've got a whole new class of opiates
To blunt the stench of discontent
In these corporation nation states
Where the loudest live to trample on the least
They say it's just the predatory nature of the beast
But, the barons in the balcony are laughing
And pointing to the pit, they say, "Aw look
They've grown accustomed to the smell
Now, people love that shit
We're workin' it"
(Workin', workin)
Workin' it
(Workin')
We got the short term gain, the long term mess
We got the suffocating, quarterly consciousness
(Workin')
Yes man, run like a thief
New york to Hollywood, hype and glory
Special effects and no story
(Workin')
Yes man, run like a thief
Workin' it
Workin' it
(Workin')
Well, you don't know who the enemy is
(Workin')
You don't know
You don't know who the enemy is
(Workin')
Company man
(Workin')
Eight for me, one for you
(Workin')
Very fair
Business as usual, business as usual

Översättning

Ah, det är öppen säsong här min vän
Det har det alltid varit, det har det alltid varit
Välkommen, välkommen till U.S.A.
Vi festar dårar under vår glansdag
Och även om vi tar slut på allt
Vi har inte råd att sluta, nej
Innan denna binge är över
Vi måste pressa av oss en hit till
Vi jobbar med det
(Workin ', workin)
Arbetar det
(Arbeta i')
Snart dansar du ansikte mot ansikte
Med ambitionsgränserna och marknadsplatsens ärr
Välkommen till flammans och fizzens land
Där du lär dig att förpackningar är allt som himlen är
Vi har den lilla svarta bilen, den lilla svarta klänningen
Vi har guruen och tränaren och hela domstolspressen
Vi har programvaran, hårddisken, CD-ROM
Vi har exploitation.com
Vi har personsökaren, mobiltelefonen, bootlegmetakvalon
Media, meddelandet "Du är vad du äger"
Vi har agenten, advokaten, lapdog, voyeur
Talkhow, bokavtal, rund mun, fyrkantig måltid
Vi är så upptagna med att täcka våra åsnor
Vi kan bara inte begå oss
Vi säger "Åh tillbaka, bry mig inte älskling"
Ser du inte att jag jobbar med det
(Workin ', workin)
Arbetar det
(Arbeta i')
Det är tydligt att se Miss Liberty har ännu inte kommit åldern
Men hon älskar att mata djuren
Så länge de är inlåsta i buren
Ja, men alla vet att flickan har kulor av mässing
Aw, kyss min röv
Vi har en helt ny klass av opiater
För att stumpa missnöjdens stank
I dessa företags nationalstater
Där de högst lever att trampa minst
De säger att det bara är odjurets rovdjur
Men baronerna på balkongen skrattar
Och pekar på gropen säger de: "Titta
De har blivit vana vid lukten
Nu älskar folk den där skiten
Vi jobbar med det "
(Workin ', workin)
Arbetar det
(Arbeta i')
Vi fick den kortsiktiga vinsten, den långsiktiga röran
Vi fick det kvävande kvartalsmedvetandet
(Arbeta i')
Ja man, spring som en tjuv
New York till Hollywood, hype och ära
Specialeffekter och ingen berättelse
(Arbeta i')
Ja man, spring som en tjuv
Arbetar det
Arbetar det
(Arbeta i')
Du vet inte vem fienden är
(Arbeta i')
Du vet inte
Du vet inte vem fienden är
(Arbeta i')
Företagsman
(Arbeta i')
Åtta för mig, en för dig
(Arbeta i')
Väldigt rättvist
Affärer som vanligt, affärer som vanligt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *