• Homepage
  • >
  • D
  • >
  • don henley – words can break your heart

Artist don henley - Låttitel words can break your heart

Text och översättning: don henley - words can break your heart. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av don henley! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven d i don henley och se vilka fler låtar vi har av don henley i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

A little time, a little distance
A little space to think
Might be all we need, right now
I don't know if we've had too much
Or not enough to drink
We've got to get over this, somehow
It only takes a breath or two
To tear your world apart
Sticks and stones may break your bones
But words can break your heart
Cutting words from careless lips, softly spoken
Oh, you can do damage and never scream and shout
Ooh, emotions get the best of us, we say things we don't mean
And it's too late to take 'em back once they're out
It only takes a breath or two
To tear your world apart
Sticks and stones may break your bones
But words can break your heart
Oh, can we just start over?
Nobody won, what's done is done
We've got to let it go
It only takes a breath or two
To tear your world apart
Sticks and stones may break your bones
But words can break your heart
Sticks and stones may break your bones
But words can break your heart

Översättning

Lite tid, lite avstånd
Lite utrymme att tänka på
Det kan vara allt vi behöver just nu
Jag vet inte om vi har haft för mycket
Eller inte tillräckligt att dricka
Vi måste komma över det här på något sätt
Det tar bara ett andetag eller två
Att riva din värld ifrån varandra
Pinnar och stenar kan knäcka dina ben
Men ord kan bryta ditt hjärta
Skär ord från slarviga läppar, mjukt talade
Åh, du kan skada och aldrig skrika och skrika
Ooh, känslor blir bäst av oss, vi säger saker vi inte menar
Och det är för sent att ta dem tillbaka när de är ute
Det tar bara ett andetag eller två
Att riva din värld ifrån varandra
Pinnar och stenar kan knäcka dina ben
Men ord kan bryta ditt hjärta
Kan vi bara börja om?
Ingen vann, vad som är gjort är gjort
Vi måste släppa det
Det tar bara ett andetag eller två
Att riva din värld ifrån varandra
Pinnar och stenar kan knäcka dina ben
Men ord kan bryta ditt hjärta
Pinnar och stenar kan knäcka dina ben
Men ord kan bryta ditt hjärta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *