• Homepage
  • >
  • D
  • >
  • don henley – sometimes love just ain t enough

Artist don henley - Låttitel sometimes love just ain t enough

Text och översättning: don henley - sometimes love just ain t enough. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av don henley! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven d i don henley och se vilka fler låtar vi har av don henley i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Now, I don't want to lose you,
but I don't want to use you just to have somebody by my side.
And I don't want to hate you,
I don't want to take you, but I don't want to be the one to cry.
And I don't really matter to anyone anymore.
But like a fool I keep losing my place and
I keep seeing you walk through that door.
But there's a danger in loving somebody to much,
and it's bad when you know it's your heart you can't trust.
There's a reason why people don't stay where they are.
Baby, sometimes love just ain't enough.
Now, I could never change you,
I don't want to blame you.
Baby, you don't have to take the fall.
Yes, I may have hurt you, but I did not desert you.
Maybe I just want to have it all.
It makes a sound like thunder, it makes me feel like rain.
And like a fool who will never see the truth,
I keep thinking something's gonna change.
But there's a danger in loving somebody to much,
and it's bad when you know it's your heart they can't trust.
There's a reason why people don't stay who they are.
Baby, sometimes love just ain't enough.
And there's no way home when it's late at night and you're all alone.
Are there things that you wanted to say?
And do you feel me beside you in your bed,
there beside you where I used to be?
But there's a danger in loving somebody to much,
and it's bad when you know it's your heart you can't trust.
There's a reason why people don't stay where they are.
Baby, sometimes love just ain't enough.

Översättning

Nu vill jag inte förlora dig,
men jag vill inte använda dig bara för att ha någon vid min sida.
Och jag vill inte hata dig,
Jag vill inte ta dig, men jag vill inte vara den som gråter.
Och jag spelar ingen roll längre för någon.
Men som en idiot fortsätter jag att förlora min plats och
Jag ser dig gå igenom den dörren.
Men det finns en fara i att älska någon för mycket,
och det är dåligt när du vet att det är ditt hjärta du inte kan lita på.
Det finns en anledning till att människor inte stannar där de är.
Baby, ibland är kärlek bara inte tillräckligt.
Nu kunde jag aldrig förändra dig,
Jag vill inte skylla på dig.
Baby, du behöver inte ta hösten.
Ja, jag kan ha sårat dig, men jag övergav dig inte.
Kanske vill jag bara ha allt.
Det låter som åska, det får mig att känna mig som regn.
Och som en dår som aldrig kommer att se sanningen,
Jag fortsätter att tänka att något kommer att förändras.
Men det finns en fara i att älska någon för mycket,
och det är dåligt när du vet att det är ditt hjärta de inte kan lita på.
Det finns en anledning till att människor inte stannar som de är.
Baby, ibland är kärlek bara inte tillräckligt.
Och det finns ingen väg hem när det är sent på kvällen och du är ensam.
Finns det saker som du ville säga?
Och känner du mig bredvid dig i din säng,
där bredvid dig där jag brukade vara?
Men det finns en fara i att älska någon för mycket,
och det är dåligt när du vet att det är ditt hjärta du inte kan lita på.
Det finns en anledning till att människor inte stannar där de är.
Baby, ibland är kärlek bara inte tillräckligt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *