• Homepage
  • >
  • D
  • >
  • don henley – new york minute

Artist don henley - Låttitel new york minute

Text och översättning: don henley - new york minute. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av don henley! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven d i don henley och se vilka fler låtar vi har av don henley i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Harry got up
Dressed all in black
Went down to the station
And he never came back
They found his clothing
Scattered somewhere down the track
And he won't be down on Wall Street in the morning
He had a home
The love of a girl
But men get lost sometimes
As years unfurl
One day he crossed some line
And he was too much in this world
But I guess it doesn't matter anymore
In a New York minute
Everything can change
In a New York minute
Things can get pretty strange
In a New York minute
Everything can change
In a New York minute
Lying here in the darkness
I hear the sirens wail
Somebody going to emergency
Somebody's going to jail
You find somebody to love in this world
You better hang on tooth and nail
The wolf is always at the door
In a New York minute
Everything can change
In a New York minute
Things can get little strange
In a New York minute
Everything can change
In a New York minute
And in these days
When darkness falls early
And people rush home
To the ones they love
You better take a fool's advice
And take care of your own
One day they're here
Next day they're gone
I pulled my coat over my shoulders
And took a walk down through the park
The leaves were falling around me
The groaning city in the gathering dark
On some solitary rock
A desperate lover left his mark,
Baby, I've changed, please come back
What the head makes cloudy
The heart makes very clear
The days were so much brighter
In the time when she was here
I know there's somebody, somewhere
Make these dark clouds disappear
Until that day, I have to believe
I believe, I believe
In a New York minute
Everything can change
In a New York minute
You can get out of the way
In a New York minute
Everything can change
In a New York minute
In a New York minute
Everything can change
In a New York minute
Things can get little strange
In a New York minute
Everything can change (in a New York minute)
In a New York minute
Everything can change
In a New York minute
You can get out of the way
In a New York minute

Översättning

Harry stod upp
Klädd i svart
Gick ner till stationen
Och han kom aldrig tillbaka
De hittade hans kläder
Spred någonstans längs banan
Och han kommer inte vara nere på Wall Street på morgonen
Han hade ett hem
En flickas kärlek
Men män går vilse ibland
När år utvecklas
En dag gick han över en linje
Och han var för mycket i den här världen
Men jag antar att det inte spelar någon roll längre
I en New York-minut
Allt kan förändras
I en New York-minut
Saker kan bli ganska konstiga
I en New York-minut
Allt kan förändras
I en New York-minut
Ligger här i mörkret
Jag hör sirenerna skrika
Någon som kommer i nödsituation
Någon går i fängelse
Du hittar någon att älska i den här världen
Du borde hänga på tand och spik
Vargen är alltid vid dörren
I en New York-minut
Allt kan förändras
I en New York-minut
Saker kan bli lite konstigt
I en New York-minut
Allt kan förändras
I en New York-minut
Och i dessa dagar
När mörkret faller tidigt
Och folk rusar hem
Till de de älskar
Du borde ta ett dåligt råd
Och ta hand om din egen
En dag är de här
Nästa dag är de borta
Jag drog min kappa över axlarna
Och tog en promenad ner genom parken
Bladen föll runt mig
Den stönande staden i det mörka samlingen
På någon ensam sten
En desperat älskare satte sitt prägel,
Baby, jag har bytt, snälla kom tillbaka
Vad huvudet gör molnigt
Hjärtat gör mycket tydligt
Dagarna var så mycket ljusare
I tiden när hon var här
Jag vet att det finns någon, någonstans
Låt dessa mörka moln försvinna
Fram till den dagen måste jag tro
Jag tror, ​​jag tror
I en New York-minut
Allt kan förändras
I en New York-minut
Du kan komma ur vägen
I en New York-minut
Allt kan förändras
I en New York-minut
I en New York-minut
Allt kan förändras
I en New York-minut
Saker kan bli lite konstigt
I en New York-minut
Allt kan förändras (på en New York-minut)
I en New York-minut
Allt kan förändras
I en New York-minut
Du kan komma ur vägen
I en New York-minut

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *