Artist don henley - Låttitel miss ghost

Text och översättning: don henley - miss ghost. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av don henley! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven d i don henley och se vilka fler låtar vi har av don henley i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

On a misbegotten, moonless night
I stumbled in my door
Disgusted with my circumstance
Soaked to every pore
When floating from my bedroom
Came a moaning and a sigh
"Oh, I've had one too many
It's just the wind," says I
I lit up a cigarette
And I poured a good, stiff drink
You see, I needed to compose myself
I needed time to think
No sooner had I settled down
The moaning came again
Drifting through the silence
Like some otherworldly violin
I bounded up the staircase
I went slippin' and slidin' down the hall
You know, I've been around the whole, wide world
But I was not prepared at all
Uninvited visitor, unsuspecting host
"Well, I see you've made yourself at home.
Good evening, Miss Ghost."
You're more beautiful than ever
I feel just like a kid
And I commence to trembling
When I think of all the things we did
Skin as pale as marble; lips as red as blood
Imagine my surprise, my dear
I thought that you were gone for good
You look so lovely lying there
All stretched out on your back
But I'm the one who's strung up here
On old temptation's rusty rack
And in the wee small hours
Is when I miss you the most
And I confess it, I have missed you
Miss Ghost
I threw open the window
And I howled at the rain
And I cursed the weakness of the flesh
This breath and bone, and this brute, reptilian brain
What dirty tricks the mind can play
In the lonely dead of night
When you bump into the shadow
Of a faded love that wasn't right
Way down beneath the surface
Far beyond the light of day
So many things lie buried deep
And baby, they should stay that way
Oh, my wicked, little habit
We've really made a mess
Everything's been trivialized
In our vain pursuit of happiness
And even though you've come for me
I won't go back with you
To some temporary heaven
Down some empty, dead-end avenue
But it's been so good to have you here
And I propose a toast
"Here's to seeing through you,
Miss Ghost."

Översättning

På en missat, månlös natt
Jag snubblade in i min dörr
Motbjuden av min omständighet
Blötlägg till alla porer
När jag flyter från mitt sovrum
Kom ett stönande och en suck
"Åh, jag har haft en för många
Det är bara vinden, säger jag
Jag tände upp en cigarett
Och jag hällde en god, styv drink
Du förstod, jag behövde komponera mig själv
Jag behövde tid att tänka
Inte förr hade jag lagt mig
Stönningen kom igen
Drivande genom tystnaden
Som någon annan världsfiol
Jag avgränsade trappan
Jag gick och gled ner i korridoren
Du vet, jag har funnits runt hela världen
Men jag var inte alls beredd
Oönskad besökare, intet ont anande värd
"Tja, jag ser att du har gjort dig själv hemma.
God kväll, Miss Ghost. "
Du är vackrare än någonsin
Jag känner mig som ett barn
Och jag börjar skaka
När jag tänker på alla saker vi gjorde
Hud så blek som marmor; läppar så röda som blod
Föreställ dig min förvåning, min kära
Jag trodde att du var borta för gott
Du ser så härlig ut att ligga där
Allt sträckt ut på ryggen
Men det är jag som är här
På gammal frestelsens rostiga rack
Och under de små små timmarna
Är det när jag saknar dig mest
Och jag erkänner det, jag har saknat dig
Miss Ghost
Jag kastade upp fönstret
Och jag ylade av regnet
Och jag förbannade köttets svaghet
Denna andedräkt och ben, och denna brutala, reptiliska hjärna
Vilka smutsiga knep sinnet kan spela
I den ensamma nattens död
När du stöter på skuggan
Av en bleknad kärlek som inte var rätt
Långt ner under ytan
Långt bortom dagens ljus
Så många saker ligger begravda djupt
Och älskling, de borde vara så
Åh, min onda, lilla vana
Vi har verkligen gjort en röra
Allt har trivialiserats
I vår fåfänga strävan efter lycka
Och även om du har kommit för mig
Jag kommer inte tillbaka med dig
Till någon tillfällig himmel
Ned någon tom, återvändsgränd allé
Men det har varit så bra att ha dig här
Och jag föreslår en skål
"Här är att se igenom dig,
Miss Ghost. "

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *