• Homepage
  • >
  • D
  • >
  • don henley – i will no got quietly

Artist don henley - Låttitel i will no got quietly

Text och översättning: don henley - i will no got quietly. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av don henley! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven d i don henley och se vilka fler låtar vi har av don henley i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Woke up with a heavy head
And I thought about leavin' town
I could have died if I wanted to-
Slipped over the edge and drowned
But, oh no baby, I won't give up so easy
Too many tire tracks in the sands of time
Too many love affairs that stop on a dime
I think it's time to make some changes 'round here
Yeah, I'm gonna tear it up
gonna trash it up
I'm gonna round it up
gonna shake it up
Oh, no, baby, I will not lie down
I'm brave enough to be crazy
I'm strong enough to be weak
I see all these heroes with feet of clay
Whose mighty ships have sprung a leak
And I want you to tell me darlin'
Just what do you believe in now?
Well, c'mon over here baby
You 'bout to gimme a heart attack
I wanna wrap my lovin' arms
Around the small of your back
Yeah, and I'm gonna pull you, pull you, pull you
Pull you right up close to me
Yeah we're gonna tear it up
we gonna trash it up
gonna round it up
gonna shake it up
Oh, no no no, I will not lie down
Turn this thing around
I will not go quietly
I will not lie down
I will not go quietly
I will not lie down
I will not go quietly
I will not lie down
I will not lie down
Well, don't you ever get lonely?
Don't you ever get down?
Don't you ever get tired
Of all the wicked tongues in this town?
Of, baby, I just wanna take you away from here
I ain't no tiger
I ain't no little lamb
Suppose you tell me mama
Who do you think I think I am?
And ooh baby, don't you give a damn?
Yeah, I'm gonna tear it up
gonna trash it up
gonna round it up
gonna rip it up
I will not lie down
Yeah I'm gonna tear it up
gonna trash it up
gonna round it up
gonna shake it up
Oh baby I will not lie down
Turn this thing around
I will not go quietly
I will not lie down
I will not go quietly
I will not lie down
I will not lie down

Översättning

Vaknade med ett tungt huvud
Och jag tänkte på att lämna staden
Jag kunde ha dött om jag ville-
Halkade över kanten och drunknade
Men åh nej älskling, jag kommer inte ge upp så lätt
För många däckspår i tidens sand
För många kärleksaffärer som slutar på en krona
Jag tror att det är dags att göra några ändringar här
Ja, jag ska riva upp den
ska skräpa upp det
Jag ska runda upp det
kommer att skaka upp det
Åh nej, älskling, jag kommer inte att ligga ner
Jag är modig nog för att vara galen
Jag är tillräckligt stark för att vara svag
Jag ser alla dessa hjältar med lerfötter
Vems mäktiga fartyg har sprungit en läcka
Och jag vill att du ska säga till mig älskling '
Bara vad tror du på nu?
Tja, kom hit, älskling
Du tänker ge en hjärtinfarkt
Jag vill slå mina älskade armar
Runt den lilla ryggen
Ja, och jag ska dra dig, dra dig, dra dig
Dra dig precis nära mig
Ja, vi ska riva upp det
vi ska skräpa upp det
kommer att runda upp det
kommer att skaka upp det
Åh, nej nej nej, jag kommer inte lägga mig
Vänd den här saken
Jag ska inte gå tyst
Jag kommer inte att ligga ner
Jag ska inte gå tyst
Jag kommer inte att ligga ner
Jag ska inte gå tyst
Jag kommer inte att ligga ner
Jag kommer inte att ligga ner
Blir du aldrig ensam?
Kommer du aldrig ner?
Blir du aldrig trött
Av alla onda tungor i denna stad?
Av, älskling, jag vill bara ta dig bort härifrån
Jag är ingen tiger
Jag är inget lamm
Antag att du berättar för mig mamma
Vem tror du att jag tror jag är?
Och ooh älskling, gör du inte fan?
Ja, jag ska riva upp den
ska skräpa upp det
kommer att runda upp det
kommer att riva upp det
Jag kommer inte att ligga ner
Ja, jag ska riva upp den
ska skräpa upp det
kommer att runda upp det
kommer att skaka upp det
Åh älskling jag kommer inte att lägga mig
Vänd den här saken
Jag ska inte gå tyst
Jag kommer inte att ligga ner
Jag ska inte gå tyst
Jag kommer inte att ligga ner
Jag kommer inte att ligga ner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *